Distansbild på flera vindkraftverk.

Miljömässig hållbarhet

Byggbranschens miljöpåverkan är stor och NCC spelar en viktig roll i omställningen mot ett mer miljömässigt hållbart samhälle. Vi arbetar för att minimera utsläppen från produktion samt från drift och underhåll av färdiga produkter. Det är också av stor vikt att våra resurser används så effektivt som möjligt. NCC optimerar val av material och produkter samt möjliggör återvinning och återanvändning av det avfall som skapas i byggprocessen.