Innan ankomst

På NCC har vi en nollvision vad gäller olyckor på våra arbetsplatser och därför är arbetsmiljö och säkerhet vår högsta prioritet. Våra arbetsplatser ska vara säkra och hälsosamma och alla som jobbar på och för NCC ska ha rätt förutsättningar för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. För att få en bra start och en god förståelse för vad som förväntas av dig är det några steg du behöver ta dig igenom innan du kommer till någon av NCC:s arbetsplatser.

Synligt ID06-kort

Alla som arbetar på NCC:s arbetsplatser ska bära ID06-kort väl synligt och följa ID06:s regler. Alla på arbetsplatsen ska också kunna uppvisa godkänd ID-handling på begäran. Syftet är att försvåra för obehöriga att vistas på våra arbetsplatser. På så sätt kan vi skapa tryggare och säkrare arbetsplatser, stärka den sunda konkurrensen samt försvåra för svartarbete och ekonomisk brottslighet.

Sund konkurrens och trygghet på våra arbetsplatser

Som ansvarig huvudentreprenör har vi på NCC en skyldighet att se till att regler och avtal följs av alla som är verksamma på våra arbetsplatser. Det gäller både våra egna medarbetare och de underentreprenörer som anlitas. Vår målsättning är att ha en god inblick i relationen och kopplingarna mellan olika underentreprenörer, det vill säga vilka NCC har anlitat direkt och de som i sin tur anlitas av våra underentreprenörer för att utföra arbeten på NCC:s arbetsplatser. Vi ser det som ett prioriterat område och har utvecklat, en rutin och ett stödjande digitalt verktyg som möjliggör löpande kontroller och uppföljning på alla nivåer. Genom att använda rutinen, som är i enlighet med våra avtalsvillkor, kan vi i realtid följa upp och säkerställa att alla företag som anlitas på NCC:s arbetsplatser är seriösa och konkurrerar på lika villkor.

Registrerade behörighetsutbildningar i ID06 kompetensdatasbas

NCC och andra aktörer inom Byggföretagen arbetar tillsammans för att skapa säkrare arbetsplatser. Vi och flera branschkollegor har gemensamma krav på ett antal behörighetsutbildningar som ska vara registrerade i ID06 kompetensdatabas och därmed synligt i kopplingar till ID06-kortet. Se gällande kravlista i högerspalten eller här.

Varför en ny introduktion?

För att säkerställa att alla som jobbar på en av NCC:s arbetsplatser får en enhetlig introduktion, en gemensam grundkunskap och en möjlighet till god förberedelse har vi en obligatorisk introduktion till våra produktionsarbetsplatser. Samtliga personer som ska jobba på någon av våra arbetsplatser ska ha genomfört NCC:s introduktion och den branschgemensamma utbildningen Safe Construction Training innan ankomst till arbetsplatsen.

Om NCC arbetsplatsintroduktion

NCC:s arbetsplatsintroduktion är en förlängning av den information och utbildning som ges i den branschgemensamma utbildningen Safe Construction Training och är kompletterade med det som är specifikt för NCC och den specifika arbetsplatsen.

Vår introduktion är uppdelad i två huvudsakliga delar;

  • Generell introduktion som innehåller NCC:s generella säkerhets- och arbetsmiljöinformation. Del 1 är giltig ett år och behöver inte upprepas om du vistas på flera av NCC:s arbetsplatser under den perioden.
  • Arbetsplatsspecifik introduktion som innehåller specifik information och genomgång av risker som gäller just på den aktuella arbetsplatsen. Del 2 ska genomföras varje gång du kommer till en ny NCC-projektarbetsplats. För våra Industriarbetsplatser och våra mobila siter kommer den specifika introduktionen göras en gång per år.

Efter godkänt testresultat i respektive del registreras introduktionen som certifikat i ID06 kompetensdatabas och kan kopplas till deltagarens ID06-kort. Det är därför viktigt att deltagaren under utbildningens gång ger sitt godkännande till att resultatet registreras på ID06.

Om att genomföra NCC:s arbetsplatsintroduktion

  1. Du har fått en inbjudan via mail, SMS eller scannat en QR kod på arbetsplatsen
  2. Följ länken och registrera dig/skapa konto
  3. Kontrollera att relevanta utbildningar och certifikat visas från ID06 kompetensdatabas. De utbildningar och certifikat du behöver visa upp för det arbetet du skall genomföra och som inte dyker upp automatiskt kan du registrera själv.
  4. Genomför NCC:s generella arbetsplatsintroduktion (görs en gång per år)
  5. Genomför den specifika arbetsplatsintroduktionen
  6. Kvittera/signera att du tagit del och förstått innehållet samt att du kommer att följa de regler och riktlinjer som finns för att utföra ett säkert arbete
  7. Vid ankomst sker verifiering och personligt välkomnande och du får tillträde till arbetsplatsen

Process för NCC:s arbetsplatsintroduktion, klicka på bilden för att se den i större format.

Övergripande frågor och svar

F: Varför inför NCC ett nytt arbetssätt och ny lösning för att hantera arbetsplatsintroduktioner?

S: Vi har en stor variation av hur vi hanterar arbetsplatsintroduktioner idag. Målsättningen är att vi ska ha ett gemensamt arbetssätt och att alla som ska komma till våra arbetsplatser får likvärdig information oavsett var man jobbar. Och att team-medlemmar kan förbereda sig redan innan ankomst till arbetsplatsen vilket är möjligt när introduktionen finns tillgänglig digitalt. Mottagandet på arbetsplatsen blir då smidigare och vi kan komma igång snabbare med det arbete som ska utföras. Genom att alla tar del av samma information kan vi också vara säkra på att det finns en gemensam kunskapsnivå vilket bidrar till ökad säkerhet på våra arbetsplatser.

F: Ersätter NCC:s arbetsplatsintroduktion Safe Construction Training?

S: Nej, NCC:s arbetsplatsintroduktion innehåller NCC:s generella säkerhets- och arbetsmiljöinformation samt introduktion till specifika arbetsplatser och är ett komplement till den branschgemensamma utbildningen Safe Construction Training. 

F: När ska nya rutinen för introduktioner börja gälla?

S: Från och med juni 2022 införs digitala introduktioner på NCC:s produktionsarbetsplatser. Övergången kommer att ske stegvis och planeras utifrån varje enskild arbetsplats och organisation. Det innebär att, under en period, kommer det att vara arbetsplatser som arbetar utifrån befintliga rutiner och några som går över till det nya arbetssättet. Vad som gäller på respektive arbetsplats kommer att kommuniceras i samband med att arbetsplatsen startar upp och då får du som underleverantör mer detaljerad information och en inbjudan till arbetsplatsen. Du som underentreprenör har ett ansvar att förmedla aktuell informationen till din egen organisation samt till de samarbetspartners som utför arbeten för din räkning.

F: Vilka ska göra introduktionen?

S: Alla personer som ska arbeta på NCC-arbetsplatser med produktion, dvs. med bygg- och anläggningsprojekt eller sten- och asfaltsverksamhet.

F: Hur kan jag som underentreprenör hitta mer information och hålla mig uppdaterad?

S: Du hittar informationen på NCC.se eller NCC.com under sidorna ”för leverantörer”. Där finns det mesta du behöver veta om vår nya arbetsplatsintroduktion. När det är dags för respektive arbetsplats att övergå till de nya digitala introduktionerna får du också mer detaljerad information från den arbetsplats du ska arbeta med.

F: Var hittar jag NCC:s krav på utbildningar som ska vara registrerade på ID06 kompetensdatabas?

S: De finner du på NCC.se/ för leverantörer. NCC:s krav på vilka utbildningar som ska finnas på ID06 kompetensdatabas finns också hos många branschkollegor. NCC ser gärna att så många relevanta utbildningar som möjligt finns registrerade, det ger individer och platsledningar en smidig verifiering av aktuella certifikat och utbildningar, men vi har tydliggjort vilka som är krav på att finnas tillgängliga i ID06 kompetensdatabas.