Tillämpning Dalux

Nedan hittar du: Anvisning och videoguider för tillämpning av standarden, gransknings-PM för att verifiera och dokumentera granskningen och exempeltexter till upprättande av Gransknings-PM samt granskningspaket.

Notera att Gransknings-PM från BEAst är framtaget i PDF-format men kan upprättas i Dalux i form av kommentarstyp, se videoguider.

Anvisning och mallar

Videoguider

Projektör eller deltagare i granskningen:

  1. Kom igång 6 min
  2. Deltagare i granskning 12 min
  3. Avsluta och arkivera granskningspaket 3 min

Projekteringsledare för granskningen:

  1. Förbered granskning 7 min
  2. Starta granskning 1 min
  3. Avsluta och arkivera granskningspaket 3 min
BEAst, effektivare granskning