NCC PDS - för bygghandlingar

PDS är NCC:s portal för hantering och leverans av bygghandlingar. I PDS kan du som NCC:s samarbetspartner logga in och leverera handlingar till ett projekt. För att kunna logga in behöver du bli inbjuden till ett specifikt PDS-projekt. Kontakta din kontaktperson i NCC projektet för att bli inbjuden.

Inloggning PDS

Logga in i NCC PDS 

Vid problem vid inlogg, kontakta servicedesk@ncc.se