FAQ - Frågor och svar

Varför får jag fakturan i retur? 

Det kan finnas olika anledningar till att en faktura skickas tillbaka till leverantören. Här är några vanliga orsaker till returer.

  • Referensnumret är felaktigt
  • Referensnumret saknas
  • Fakturan uppfyller inte Skatteverkets krav på en faktura
  • Felaktigt debiterad omvänd moms

NCC validerar att ett korrekt referensnummer finns angivet på fakturan och att detta nummer finns giltigt i det NCC bolag som står som fakturamottagare. Rätt ref.nummer skall matcha rätt NCC bolagsnamn och organisationsnummer.

Hur gör jag om jag fått en faktura i retur 

 Du måste skicka en ny faktura med komplett information. Vi skickar alltid med information om vad som är felaktigt på fakturan när vi returnerar den. Om referensnumret är fel/saknas kontaktar du NCC:s  beställare.

När får jag betalt för min faktura? 

NCC betalar 30 dagar ifrån att korrekt faktura har ankommit till oss eller enligt vad som finns angivet i skriftliga avtal. 

Hur kan jag fakturera NCC elektroniskt? 

NCC tar emot e-faktura på olika sätt och vi rekommenderar dig som leverantör att skicka e-faktura. Länk till Technical guide hittar du här.