Fakturera NCC

På NCC är vi måna om sunda affärsrelationer och rak och tydlig kommunikation med våra leverantörer. Under dessa sidor hittar du våra krav vid fakturering, på vilka sätt du skickar in fakturor och varför en faktura kommer i retur.

NCC:s allmänna krav vid fakturering

Utöver skatteverkets allmänna krav på en faktura, har NCC egna krav för att fakturan skall godkännas och betalas.  Uppfylls inte kraven kommer fakturan returneras.

 • Fakturan måste vara utställd med mottagarens fullständiga, juridiska namn
  (Namnet på NCC bolag du ställer fakturan till)
 • Fakturan måste vara märkt med korrekt NCC referensnummer. Läs mer under rubriken ”märkning av fakturor”
 • Svenska leverantörer skall vara godkända för F-skatt.
  Ändrade skatteregler vid arbete i Sverige från 1 januari 2021. Även utländska leverantörer till NCC som utför arbete I Sverige ska vara registrerade för F-skatt.
  Registrerat innehav av F-skatt ska framgå i text på fakturan
 • NCC förutsätter att våra leverantörer har ett bankgiro för att vi skall kunna säkerställa korrekt betalningsinformation.
 • NCC tillämpar betalningsvillkor 30 dagar efter mottagen och godkänd faktura. Detta gäller om inte annat finns reglerat i skriftliga avtal med NCC.
 • Om fakturan omfattas av ”omvänd skattskyldighet för byggtjänster” skall informationstext ”omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller” samt VAT-nummer för beställande NCC bolag framgå av fakturan.

Märkning av fakturor

Alla fakturor som skickas till bolag inom NCC-koncernen måste innehålla följande referensinformation:

 • Referensnummer

Numerisk information, antal positioner varierar beroende på verksamhet. NCC's beställare ansvarar för att ge er korrekt information vid beställning.

 • Referensperson

Förnamn och efternamn på beställaren i NCC.

NCC Business Services

Frågor om fakturering