Fakturera NCC

På NCC är vi måna om sunda affärsrelationer och rak och tydlig kommunikation med våra leverantörer. Under dessa sidor hittar du våra krav vid fakturering, på vilka sätt du skickar in fakturor och varför en faktura kommer i retur.

NCC:s allmänna krav vid fakturering

Nedanstående regler tillämpas i de fall då inget annat avtalats

 • NCC betalar en leverantör 30 dagar efter mottagen faktura, förutsatt att fakturan är korrekt utställd. Se Skatteverkets regler.

 • Utöver Skatteverkets regler har NCC krav på märkning av fakturan för att den ska anses som korrekt. Läs mer under rubrik "Märkning av fakturor". 

 • NCC tillåter ingen form av vidareförsäljning av fakturor till tredje part s.k. ”factoring”.

 • Leverantörer i Sverige måste vara godkända för F-skatt, vilket ska framgå på fakturan.

 • NCC förutsätter att våra leverantörer har ett bankgiro för att vi skall kunna säkerställa korrekt betalningsinformation.

Märkning av fakturor

Alla fakturor som skickas till bolag inom NCC-koncernen ska innehålla vissa obligatoriska uppgifter. De fakturor som inte tar hänsyn till reglerna kring omvänd moms eller saknar andra obligatoriska uppgifter kommer att returneras.

 • Kodsträng
  Består av projektnummer (7-8 siffror), konto (5 siffror) och eventuellt underkonto (4 siffror) som separeras med bindestreck, ex 00000000-00000-0000.
 • Bolagsnamn
  Ange fullständigt bolagsnamn.
 • Referensperson
  Förnamn och efternamn på beställaren i NCC.
 • Omvänd moms
  Om fakturan omfattas av omvänd moms ska informationstexten "Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller" anges tillsammans med VAT-nummer för beställande NCC-bolag.

Läs mer om omvänd moms på www.skatteverket.se

NCC Business Services

Frågor om fakturering