Fakturera NCC

På NCC är vi måna om sunda affärsrelationer och rak och tydlig kommunikation med våra leverantörer. Under dessa sidor hittar du våra krav vid fakturering, på vilka sätt du skickar in fakturor och varför en faktura kommer i retur.

Den 7 juni 2021 byter NCC faktureringsadress

Den nya faktureringsadressen för alla NCC-koncernens bolag i Sverige är

NCC Bolagsnamn
C8003
19083 Rosersberg

Observera att ändringen enbart gäller leverantörsfakturor. Ordinarie leverans- och postadresser förblir oförändrade.

Skicka fakturor elektroniskt

NCC tar än så länge emot pappersfakturor men jobbar aktivt för att få leverantörer att gå över till att använda digitala alternativ. NCC rekommenderar följande alternativ:

  • Skicka e-faktura via din e-fakturaoperatör
  • Registrera faktura på BeastPortal www.beastportal.com
  • Maila PDF faktura

Vi ber dig, som idag skickar fakturor via posten, att snarast byta till någon av ovanstående alternativ, då eftersändning från gamla adressen endast sker fram till början på augusti 2021. Läs mer hur du skickar e-faktura till NCC på www.ncc.se/for-leverantorer/fakturera-ncc/sa-skickar-du-fakturan/

Retur av felaktig faktura

Faktura som inte uppfyller våra krav kommer att returneras till leverantören genom e-mail. Utöver legala krav på en faktura, har NCC egna krav för att fakturan skall godkännas och betalas:

  • Juridiskt korrekt bolagsnamn i NCC
  • NCC:s referensnummer
  • Betalningsinformation

NCC accepterar inte dröjsmålsränta på returnerad/reklamerad faktura.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta NCC Business Services, telefon 08-585 516 00 eller e-post nbs@ncc.se.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!
Med vänliga hälsningar

NCC Group

NCC Business Services

Frågor om fakturering