Fakturera NCC

På NCC är vi måna om att vara tydliga och raka i vår kommunikation med våra leverantörer. Under dessa sidor hittar du våra krav vid fakturering, på vilka sätt du skickar in fakturor och varför en faktura kommer i retur.

NCC:s allmänna krav vid fakturering

Nedanstående regler tillämpas i de fall då inget annat avtalats

 • NCC betalar en leverantör 30 dagar efter mottagen faktura, förutsatt att fakturan är korrekt utställd. Se Skatteverkets regler.

 • Utöver Skatteverkets regler har NCC krav på märkning av fakturan för att den ska anses som korrekt. Läs mer under rubrik "Märkning av fakturor". 

 • NCC tillåter ingen form av vidareförsäljning av fakturor till tredje part s.k. ”factoring”.

 • Leverantörer i Sverige måste vara godkända för F-skatt.

 • NCC förutsätter att våra leverantörer har ett bankgiro för att vi skall kunna säkerställa korrekt betalningsinformation.

Märkning av fakturor

Alla fakturor som skickas till bolag inom NCC-koncernen ska innehålla vissa obligatoriska uppgifter. De fakturor som inte tar hänsyn till reglerna kring omvänd moms eller saknar andra obligatoriska uppgifter kommer att returneras.

 • Kodsträng
  Består av projektnummer (7-8 siffror), konto (5 siffror) och eventuellt underkonto (4 siffror) som separeras med bindestreck, ex 00000000-00000-0000.
 • Bolagsnamn
  Ange fullständigt bolagsnamn.
 • Referensperson
  Ange för- och efternamn på beställaren.
 • Omvänd moms
  Om fakturan omfattas av omvänd moms ska informationstexten "Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller" anges tillsammans med VAT-nummer för beställande NCC-bolag.

Läs mer om omvänd moms på www.skatteverket.se

NCC Business Services

Frågor om fakturering