Kittjärn - Härnösand

Vi på NCC Ballast erbjuder ett brett sortiment av jord-, sand-, grus- och krossprodukter. Råmaterialet utvinns och förädlas i egna grus- och bergtäkter, men även genom återvinning. Vi levererar till både företag och privatpersoner, men vill du hämta materialet själv går det givetvis också bra. Kontakta oss för råd och kostnadsförslag. Välkommen!

Öppettider

  • Måndag - Fredag
    06:30-15:30

Besöksadress

Täktområdet ligger längs väg E4, ca 5 km söder om Härnösand.

SWEREF: 6945168, 645837
WGS 84 decimal (lat, lon): 62.608363, 17.841845

Kundcenter Kittjärn

Olle Lindberg

Ange kontaktuppgifter