Kittjärn - Härnösand

Vi på NCC Ballast erbjuder ett brett sortiment av jord-, sand-, grus- och krossprodukter. Råmaterialet utvinns och förädlas i egna grus- och bergtäkter, men även genom återvinning. Vi levererar till både företag och privatpersoner, men vill du hämta materialet själv går det givetvis också bra. Kontakta oss för råd och kostnadsförslag. Välkommen!

Kundcenter Kittjärn

Peter Nyqvist

Platschef, Råsta, Ånge och Kittjärn i Västernorrland , NCC Industry

Ange kontaktuppgifter