Hälsa och Säkerhet

Inom NCC har vi en nollvision när det gäller arbetsplatsolyckor. Den innebär att vi ska minska antalet olyckor inom koncernen till minsta möjliga nivå.

För att nå dit måste vi alla gemensamt jobba för att göra arbetsmiljön på den egna arbetsplatsen så säker som möjligt - varje dag.

För även om vi har blivit allt bättre på att undvika arbetsplatsolyckor – de senaste åren har antalet olyckor sjunkit med 45 % (från 14,6 till 8,0*) – så kan vi göra ännu mer. Vi måste se till att ingen skadas eller omkommer på arbetet. Alla ska komma hem säkert!

* Antal olyckor med en dags frånvaro eller mer från ordinarie arbete per 1 miljon arbetade timmar.

Time Out

Människan är inte perfekt. Så låt oss hjälpa varandra! Om du tror att vi inte lever upp till en säker arbetsmiljö på något sätt, säg ifrån, och ta Time Out!

Mer om Time Out

Tysta Boken

En unik bok om säkerhet har minskat olyckorna på NCC:s egna byggarbetsplatser.

Mer om Tysta Boken