Awareness Day

Awareness Day fokuserar på hälso- och säkerhetsfrågor där vi diskuterar vårt beteende och ökar medvetenheten om attityder och beteende som team och individ. Vi vill att Awareness Day ska stärka en kultur där hälsa och säkerhet är en naturlig del som bidrar till en hälsosammare arbetsmiljö och NCC: s vision om noll  olyckor.

Hur, var, när? 

Awareness Day ska hållas på alla arbetsplatser inom NCC på samma dag och tidpunkt. Arbetet på den egna arbetsplatsen ska då stanna av för en gemensam diskussion om arbetsmiljö. Det är ansvarig chef på din arbetsplats som samlar alla medarbetare till mötet. Underentreprenörer, konsulter och andra medarbetare som är på plats den dagen, ska också erbjudas att delta i diskussionen. Även byggherren/kunden är välkommen att vara med. Awareness day börjar alltid klockan 09.00. 

Vad är Awareness Day? 

Den första onsdagen i september varje år samlas alla anställda på sin respektive arbetsplats, i produktion eller på kontoret, för att följa en gemensam agenda och fokusområde som delas av hela NCC. Agendan ska leda till reflektion och diskussion, och resultatet ska senare följas upp av respektive arbetsplats.