Awareness day

Syftet med Awareness Day är att fokusera på hälso- och säkerhetsfrågor genom att reflektera över vårt beteende, göra hälsa och säkerhet till en naturlig del av vår kultur och bidra till att nå vår vision om noll olyckor.

Klockan 09.00 den första onsdagen i september varje år samlas alla anställda på sin respektive arbetsplats, i produktion eller på kontoret, för att följa en gemensam agenda och fokusområde som delas av hela NCC för att reflektera, diskutera och senare följa upp resultatet av dagen. 

Hur, var, när?

Awareness Day ska hållas på alla arbetsplatser inom NCC på samma dag och tidpunkt. Arbetet på den egna arbetsplatsen ska då stanna av för en gemensam diskussion om arbetsmiljö. Det är ansvarig chef på din arbetsplats som samlar alla medarbetare till mötet. Underentreprenörer, konsulter och andra medarbetare som är på plats den dagen, ska också erbjudas att delta i diskussionen. Även byggherren/kunden är välkommen att vara med. Awareness day börjar alltid kl 09.00.

Varför har vi Awareness Day?

Syftet med Awareness Day är att fokusera på hälso- och säkerhetsfrågor genom att reflektera över vårt beteende, göra hälsa och säkerhet till en naturlig del av vår kultur och bidra till att nå vår vision om noll olyckor.