Hälso- och säkerhetsveckan

8-12 maj 2023 genomför NCC den årliga gemensamma hälso- och säkerhetsveckan i  koncernen.

Arbetsmiljön är alltid viktig på våra arbetsplatser och veckan möjliggör för oss att hålla fortsatt fokus på arbetsmiljön i en situation där förändringar och anpassningar måste ske. Hälso- och säkerhetsveckan kommer genomföras med justeringar och ska anpassas efter rådande situation och myndigheternas krav i respektive land. Aktiviteter kan flyttas utomhus eller göras med hjälp av digitala verktyg.

Hälso- och säkerhetsveckan 2023 genomförs i hela NCC.

Varför har vi en hälso- och säkerhetsvecka?

NCC: s Hälso- och säkerhetsvecka är en vecka där du på din arbetsplats väljer och genomför hälso- och säkerhetsaktiviteter tillsammans med ditt arbetslag och chef för att få inspiration, kunskap och engagemang för att nå våra mål och vår vision - noll olyckor. Tillsammans stärker vi vår säkerhetskultur.

Hur?

Chefer med personalansvar ansvarar för genomförandet av veckan på respektive arbetsplats.