Hälso- och säkerhetsveckan

8-12 maj 2017 genomför NCC den årliga gemensamma hälso- och säkerhetsveckan i koncernen.

Varför?

Hälso- och säkerhetsveckan ger oss möjlighet att genomföra aktiviteter inom hälsa och säkerhet för att ytterligare öka engagemanget för frågan. Fundera fritt ut vilka aktiviteter som passar just er verksamhet, eller välj några av de framtagna föreslagen. Vad inspirerar er grupp/vad vill ni lära er mer om?

Det övergripande syftet är att sätta fokus på, och ytterligare stärka vår gemensamma säkerhetskultur.

Hur?

Ansvarig chef anordnar så att alla medarbetare på NCC är med på aktiviteterna på respective arbetsplats under veckan, övriga ska bjudas in av ansvarig chef.