Om Time Out

Människan är inte perfekt. Så låt oss hjälpa varandra! Om du tror att vi inte lever upp till en säker arbetsmiljö på något sätt, säg ifrån, och ta Time Out!

Det här är Time Out

1. Reagera om du upptäcker en osäker situation
2. Agera själv och kontakta din chef
3. Ta Time Out!
4. Rapportera, diskutera och hitta lösningar
5. Säkra upp
6. Fortsätt arbetet under säkra förhållanden

Time Out syftar till att uppmuntra chefer och medarbetare att utveckla en säkerhetskultur som är ärlig och öppen, genom att aktivt uppmuntra och stödja alla som reagerar och agerar på osäkra beteenden eller arbetssätt. Målet är att skapa en stark säkerhetskultur, där alla som en naturlig del av arbetet reagerar och agerar på osäkra situationer.

Ansvar

Alla som är verksamma på en NCC arbetsplats har ett ansvar att bidra till att skapa och upprätthålla en säker arbetsmiljö.

Ledning och chefer har ett särskilt ansvar för att väcka intresse och engagemang i arbetet med NCC:s säkerhetskultur. Det är platschefen som ser till att Time Out används på arbetsplatsen.

Det ska kännas tryggt att reagera och agera när vi ser något riskfyllt på våra arbetsplatser.
Lars-Gunnar Larsson, Arbetsmiljöchef
Illustration på en byggarbetare som gör tecknet "Time out!"