NCC Krossad Betong – ett resurseffektivt val

Är du, precis som vi, intresserad av att återvinna betong? Krossad betong kan många gånger ersätta jungfruliga material som naturgrus, berg och sand. Dess egenskaper lämpar sig för fyllning, vägkonstruktioner och andra anläggningsändamål. Genom att återanvända betong bidrar vi tillsammans till att förvalta naturens resurser på ett hållbart sätt.

Cirkulära material ett smartare val 

Krossad betong kan många gånger ersätta jungfruliga material som naturgrus, berg och sand. Dess egenskaper lämpar sig för fyllning, vägkonstruktioner och andra anläggningsändamål. Forskning visar dessutom att användningen av krossad betong som betongballast i ny betong bidrar till reducerade utsläpp genom mindre cementinblandning.

Genom återvinning av rivningsbetong, och användning av krossad betong i nya konstruktioner minskar miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv och uppfyller en rad kriterier för kvalitet och funktion. Tillsammans kan vi bidra till att förvalta naturens resurser på ett hållbart sätt. Samtidigt får du en mer resurseffektiv totalekonomi i ditt projekt.

Lättarbetad och hårdare 

Återvunnen krossad betong har lika bra, och ibland bättre, egenskaper än naturmaterial. Exempelvis blir betongkrossen hårdare när den blir fuktig och komprimeras, vilket kan genera en högre bärförmåga än stenmaterial.

Tester på vägar med krossad betong hos VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, visar att spårbildningen blir mindre jämfört med vägar konstruerade med vanligt vägbyggnadsmaterial. Den krossade betongen är dessutom lätt att packa. Det gör materialet lämpligt för allt från skogsvägar och ytor med tung trafik till bullervallar.

Deklarerad krossad betong 

För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg med att köpa återvunna produkter av oss. Det innebär att vi redan vid mottagningen av betong kontrollerar och sorterar det inkommande materialet baserat på sammansättning och egenskaper. Därefter tillverkas den krossade betongen rock bottom enligt gällande standarder och tekniska specifikationer baserade på tilltänkt användningsområde och CE-märks där så krävs. 

Den krossade betongen genomgår provning och analyseras utifrån både kvalitets- och miljöaspekter. Analysresultaten får du ta del av i produktens deklarationer. Det gör att du kan säkerställa att dina krav uppfylls. 

När du använder vår deklarerade krossade betong enligt rekommendationen kan du känna dig trygg att dina krav uppfylls.

Lämna och hämta på samma plats 

På många av våra anläggningar kan du både lämna rivningsbetong och hämta krossad betong i olika fraktioner.

Med fulla flak till våra anläggningar och tillbaka till din arbetsplats, halverar du antalet transporter, vilket reducerar dina utsläpp. Samtidigt sparar du in på kostnaden för deponering av rest- eller rivningsbetong.  

Behöver du krossad betong eller har du rivningsbetong? Kontakta din närmaste anläggning eller säljare.