Bild på makadam.

Grus, makadam, stenmjöl och bergkross - kärnan i vår verksamhet

Bergkrossprodukter går under många namn beroende på användningsområde. Det kan även vara så att bergkross blandas med andra produkter för att ge materialet rätt egenskaper. T.ex. fyllnadsmaterial, bärlager, och slitlager.

Bergkrossprodukter har krossade ytor med skarpa kanter, rullar inte och är stabilt efter packning. Måtten på våra material anges oftast i millimeter. Det betyder att till exempel stenmjöl 0/2 är ett krossat bergmaterial där mer än   75 % av kornen är mindre än 2 mm.

Bergkrossprodukter kan delas upp i tre kategorier:

Stenmjöl är fina fraktioner t.ex. 0/2 eller 0/4 mm. Materialet används med fördel till plattsättning eller justering och hårdgöring av körytor, gångbanor, garageinfarter, fotbollsplaner och liknande ytor.

Bergkross är grövre fraktioner där även de finaste kornen ingår, exempelvis i fraktionerna 0/16,  0/32 eller  0/63 mm. Materialet går ofta under namn som väggrus, bärlager eller förstärkningslager beroende på fraktion och användningsområde.

Makadam är material med en nedre och övre gräns. T.ex. 2/4, 8/11, 8/16 mm. Stolektsintervallet och bristen på finmaterial ger en dränerande effekt med mindre känslighet för frost och tjäle. Produkten är den krossade motsvarigheten till singel men ger genom sin struktur en stabil yta som är praktiskt för t.ex. garageuppfarter då det ligger kvar på grusgången och rullar inte ut i gräsmattan.  

På många av våra anläggningar kan du få tvättade stenprodukter i olika fraktioner. Var uppmärksam på att våra produkter kan skilja sig i färg beroende på var i landet du handlar.