Nyheter & press

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra 
Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda under 2015.


  • Carola Laven NCC48011
  • Torsplan2

NCC säljer kontorsprojekt i Hagastaden

NCC säljer kontorsfastigheten Torsplan 2 i Hagastaden Stockholm och tecknar samtidigt avtal om förvärv av en kontorsfastighet i Solna Business Park. Affären genomförs med Fastighets AB Brostaden. Försäljningen av Torsplan 2 genomförs som en bolagsaffär med ett värde om cirka 1,6 miljarder SEK. Förvärvet i Solna omfattar cirka 35 000 - 40 000 kvm kontorsbyggrätt och är villkorat av ny detaljplan.

– Hagastaden i Stockholm är ett bra exempel på hur NCC, tillsammans med Stockholm stad har utvecklat området till en attraktiv och tillgänglig stadsdel. Samtidigt som vi säljer vårt andra lyckade projekt i området är vi också väldigt glada över att få genomföra en bytesaffär med Brostaden vilken ger oss möjligheten att utöka vår projektportfölj med ett nytt spännande projekt i attraktiva Solna Business Park, säger Carola Lavén, affärsområdeschef för NCC Property Development.

Affären genomförs som en bytesaffär med Fastighets AB Brostaden. NCC säljer genom en bolagsaffär kontorsprojektet Torsplan 2 till Fastighets AB Brostaden med ett värde om cirka 1,6 miljarder SEK. Brostaden beräknas tillträda fastigheten under Q1 2017. Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om cirka 23 000 kvm kontor, handel och service i markplan. Uthyrningsgraden är för närvarande 71 % och NCC lämnar hyresgarantier på de vakanta lokalerna i 24 månader, motsvarande cirka 40 MSEK, från tillträdesdagen. Bland hyresgästerna finns bland annat Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), SATS och Willys Hemma. Inflyttning sker successivt från Q4 2016.

NCC ingår samtidigt ett förvärvsavtal villkorat av att en ny detaljplan vinner laga kraft, av en kontorsfastighet i Solna Business Park. Fastigheten rymmer idag en kontorsbyggnad från 1980-talet om cirka 11 000 kvm. NCC avser att påbörja ett planarbete med Solna stad för att vidareutveckla fastigheten för 35 000 – 40 000 kvm kontor, service och handel i markplan. Affären genomförs som en bolagsaffär med ett värde om cirka 280 MSEK.  

NCC har ambitionen att certifiera Torsplan 2 i den högsta nivån Outstanding enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM. Byggnaden blir därmed ett av få projekt i världen med den höga miljöklassen.

Försäljningen av Torsplan 2 ger en positiv resultatpåverkan på första kvartalet 2017 i affärsområdet NCC Property Development.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carola Lavén, affärsområdeschef, NCC Property Development 070-177 16 74

Anna Trane, presschef NCC AB 070-884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 december, kl. 08:00. Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press. Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com