Om NCC

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra
Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda under 2014.


Om NCC

Framtidens miljöer med ansvarsfullt byggande i ett hållbart samspel

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela värdekedjan – utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur.

NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion samt ansvarar för beläggning och vägservice. NCC skapar framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation med ett ansvarsfullt byggande som ger hållbart samspel mellan människa och miljö.

Det finns ingenting vi inte bygger. Höghus, villor, vägar, kontor, broar, arenor, bostäder. Över jord. Under jord…
Vi bygger åt alla slags kunder och åt oss själva när vi utvecklar nya kontorsfastigheter eller hela nya bostadsområden.
Och som en grön tråd genom alla våra projekt löper hållbarhet för att skapa långsiktigt värde för alla våra kunder.

Vår vision

NCC:s vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.

Vår affärsidé

NCC utvecklar och bygger framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation. Med stöd i NCC:s värderingar finner NCC tillsammans med kunderna behovsanpassade, kostnadseffektiva och kvalitativa lösningar som skapar mervärde för alla NCC:s intressenter och som bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Vårt mål

NCC:s övergripande mål är att skapa värde för kunder och aktieägare. NCC ska vara en ledande aktör på de marknader som bolaget verkar på, erbjuda hållbara ­lösningar och vara kundens första val.

Lönsam tillväxt i våra tre affärer

Industri

En industriaffär med processfokus som bedrivs inom NCC Roads med stenmaterial- och asfaltsproduktion.
Affären binder kapital i materialtäkter samt kross- och asfaltsverk som har höga fasta kostnader.

Läs mer om industriaffären

Bygg- och anläggning

En bygg- och anläggningsaffär som bedrivs inom NCC Constructionenheterna. Det är i dessa affärsområden vi bygger.
Affären binder lite kapital, har ett starkt kassaflöde och är projektinriktad.

Läs mer om bygg- och anläggning

Utveckling av kontor och boende

En utvecklingsaffär som bedrivs inom NCC Housing och NCC Property Development. Affären binder kapital i pågående projekt. Marknadsrisken är därmed större än i de andra affärerna eftersom det tar många år från markförvärv till levererat projekt

Läs mer om Bostadsutveckling
Läs mer om fastighetsutveckling

Andel av NCC totalt

Industri andel NCC totalt

Andel av NCC totalt

Bygg och annläggning andel NCC totalt

Andel av NCC totalt

Kontor och boende  andel NCC totalt

Våra marknader

NCC verkar i hela norra Europa. Siffrorna avser procent av nettoomsättningen.

Läs om vår verksamhet i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Finland, Rusland, Estland och Letland.

NCC ska driva förnyelse

- Peter Wågström, VD och Koncernchef

Visioner och värderingar måste omsättas i konkreta åtgärder. Vi ska ta fram nya produkter, vara först med att tillämpa nya metoder och använda egna och andras innovationer. Genom konkret handling visar vi att vi både kan och vill vara de som driver utvecklingen i branschen.

Vi måste vidareutveckla vår förståelse för kundens affär för att bli det naturliga förstahandsvalet

- Peter Wågström, VD och Koncernchef

NCC och branschen måste vidareutveckla sin förmåga att inte bara möta beställarens färdiga krav. För att nå målet att bli våra kunders förstahandsval måste vi förstå kundens affär bättre. Vi ska proaktivt erbjuda alternativa och effektivare lösningar för att nå det resultat kunden efterfrågar.

Läs mer om våra lösningar och kunderbjudanden

Vår ambition är att vara ledande inom hållbarhetsområdet. Mycket av det vi utvecklar och bygger ska finnas kvar i kanske 100 år eller mer. Och därför kan man säga att det nästan är en självklarhet att våra lösningar är långsiktigt hållbara. I allt fler fall handlar det dessutom om att hantera affärsrisker och möjligheter. Det är i ökande grad lättare att sälja eller hyra ut en ”grön byggnad” jämfört med en som inte är det. En långsiktigt hållbar byggnad minskar affärsrisken för den investerare som ska avyttra sin tillgång längre fram.

De företag som inte inser att hållbarhet är en del av affären överlever inte.

- Peter Wågström, VD och Koncernchef

NCC strävar efter att hela tiden lämna ett alternativt ”grönare anbud” till våra kunder. Inom NCC Roads satsar vi också på att utveckla hållbara produkter och tjänster samt koncept för återvinnning som kommer att stödja en förbättrad lönsamhet inom affärsområdet.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet
217 000 Om Nordens alla asfaltverk börjar eldas med träpellets istället för olja, kan branschens koldioxidutsläpp minska med motsvarande 217 000 bilars utsläpp per år.
Läs mer
Minst 7000 bostäder i produktion 2015 är ett mål i strategin.
Läs om NCC:s strategi
14 100 ton mindre CO2. Under 2013 återvann NCC mer asfalt än någonsin. Ökningen medförde en CO2-utsläppsbesparing på drygt 14 100 ton.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2015-02-17 14:01:01