Om NCC

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra
Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda under 2014.


Om NCC

Med de bästa innovativa och hållbara lösningarna stärker vi vår position som ett av de ledande byggbolagen i norra Europa.

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela värdekedjan – utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur.

NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion samt ansvarar för beläggning och vägservice. NCC skapar framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation med ett ansvarsfullt byggande som ger hållbart samspel mellan människa och miljö.

Beyond ­Construction - NCC är ett bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Men vi har bestämt oss för att lyfta blicken över CAD-ritningar, armeringsjärn och betong. Vi tänker längre än så. Varje dag utmanar vi oss själva att skapa ett bättre i morgon och hållbara lösningar i världsklass. Att aldrig stå stilla utan driva utvecklingen, lyssna, dela idéer och samarbeta.

Fokus innovation - På NCC är innovation nyckeln till att kunna skapa de bästa hållbara lösningarna, oavsett om det gäller den egna produktionen och arbetsmiljön eller byggandet av framtidens bostäder och kontor. Under 2014 har NCC bland annat utvecklat lösningar för miljö­anpassad asfaltproduktion, lanserat koncept för mer socialt hållbara för­orter, byggt allt fler miljömärkta ­bostäder samt påbörjat en omfattande brokonstruktion som inte påverkar ­trafiken.

Vår vision

NCC:s vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.

Vår affärsidé

NCC utvecklar och bygger framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation. Med stöd i NCC:s värderingar finner NCC tillsammans med kunderna behovsanpassade, kostnadseffektiva och kvalitativa lösningar som skapar mervärde för alla NCC:s intressenter och som bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Vårt mål

NCC:s övergripande mål är att skapa värde för kunder och aktieägare. NCC ska vara en ledande aktör på de marknader som bolaget verkar på, erbjuda hållbara ­lösningar och vara kundens första val.

Tre olika affärer – för lönsam tillväxt

Industri

En industriaffär med processfokus som bedrivs inom NCC Roads med stenmaterial- och asfaltsproduktion.
Affären binder kapital i materialtäkter samt kross- och asfaltsverk som har höga fasta kostnader.

Läs mer om industriaffären

Bygg- och anläggning

En bygg- och anläggningsaffär som bedrivs inom NCC Constructionenheterna. Det är i dessa affärsområden vi bygger.
Affären binder lite kapital, har ett starkt kassaflöde och är projektinriktad.

Läs mer om bygg- och anläggning

Utveckling av kontor och boende

En utvecklingsaffär som bedrivs inom NCC Housing och NCC Property Development. Affären binder kapital i pågående projekt. Marknadsrisken är därmed större än i de andra affärerna eftersom det tar många år från markförvärv till levererat projekt

Läs mer om Bostadsutveckling
Läs mer om fastighetsutveckling

Andel av NCC totalt

Industri andel NCC totalt

Andel av NCC totalt

Bygg och annläggning andel NCC totalt

Andel av NCC totalt

Kontor och boende  andel NCC totalt

Våra marknader

NCC verkar i hela norra Europa. Siffrorna avser procent av nettoomsättningen.

Läs om vår verksamhet i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Finland, Rusland, Estland och Letland.

Hela vår ­verksamhet präglas av innovativt tänkande, och är en viktig faktor för att bygga ­morgondagens ­samhälle.

- Peter Wågström, VD och Koncernchef

Vi fokuserar till exempel på lösningar för att minska miljöpåverkan från vår energikrävande asfaltsproduktion, på innovationer som underlättar och skyndar på infrastrukturutbyggnaden i snabbt växande städer samt smarta och effektiva boenden som tillgodoser såväl höga miljökrav som den allt viktigare sociala dimensionen.

Med de bästa innovativa och hållbara lösningarna stärker vi vår position som ett av de ledande byggbolagen i norra Europa.

- Peter Wågström, VD och Koncernchef

Som en ledande aktör i branschen har vi ett ansvar att driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Våra kunder efterfrågar hållbara lösningar och vi vill att de som bor och arbetar i våra byggnader ska ha de bästa förutsättningarna. Hållbarhet är en viktig och självklar del av vår affär och målet är att bli både ledande och en föregångare inom området. Det är glädjande att koldioxidutsläppen från vår egna verksamhet har minskat.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet

Vi ska även vara en förebild inom etik och arbetsmiljö. Under 2014 startader vi en omfattande utbildning för samtliga våra medarbetare kring NCC Compass, vårt verktyg för att stödja medarbetarna med råd och riktlinjer kring frågor som rör gåvor och representation, intressekonflikter och konkurrensrätt. Ingen på NCC ska vara omedveten om vikten av hög etik i vårt företag. Att stärka säkerhetskulturen i bolaget har fortsatt högsta prioritet. Sedan 2011 har arbetsolyckorna minskat med 45 procent. Men mer finns att göra.

Läs mer om hur vi arbetar med arbetsmiljö
Läs mer om hur vi arbetar med NCC Compass

217 000 Om Nordens alla asfaltverk börjar eldas med träpellets istället för olja, kan branschens koldioxidutsläpp minska med motsvarande 217 000 bilars utsläpp per år.
Läs mer
Minst 7000 bostäder i produktion 2015 är ett mål i strategin.
Läs om NCC:s strategi
14 100 ton mindre CO2. Under 2013 återvann NCC mer asfalt än någonsin. Ökningen medförde en CO2-utsläppsbesparing på drygt 14 100 ton.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2015-03-04 13:19:38