Våra projekt

Här hittar du flera av våra projekt inom alla våra områden, bostäder, kontor, anläggning och infrastruktur, broar, vägar eller tunnlar och bergrum. Alla är de samlade här.

Utvalda projekt

name

Amring först in i NCC:s BREEAM-certifierade lagerlokaler

NCC har uppfört en yt- och kostnadseffektiv lager- och logistikbyggnad med tillhörande verkstadsdel för hantering av däckbyten för person- och lastbilar. Byggnaden certifieras enligt BREEAM.

Topics: Kommersiella lokaler, Lager/logistik
name

Arena Skövde

NCC har utvecklat Arena Skövde - en multianläggning med upplevelsebad, relaxcenter, gym och bowlinghall.

Topics: Offentliga byggnader, Sport- och kulturanläggningar
name

Aula, Karolinska Institutet

NCC har byggt en aula åt Karolinska Institutet i Solna på uppdrag av Akademiska hus.

Topics: Offentliga byggnader, Skolor & förskolor, Partnering
name

Beckholmen, Stockholm

Marksanering på svårtillgänglig ö mitt i centrala Stockholm

Topics: Infrastruktur, Marksanering
name

Biocentrum, Uppsala

NCC har uppfört stommen, färdigställt byggnaden och samordnat alla installationer vid Biocentrum i Uppsala.

Topics: Offentliga byggnader, Skolor & förskolor

Björkhöjden och Ögonfägnaden, Sollefteå och Ragunda

123 vindkraftsfundament och 105 kilometer väg ger bra energi

Topics: Industri, Energiproduktion, Vindkraft
name

Bohus varv - en krävande sanering vid Göta älv

På en industritomt alldeles intill Göta älv i Bohus, norr om Göteborg har NCC fått i uppdrag av Ale kommun att sanera 25 000 kvadratmeter förorenad mark.

Topics: Marksanering
name

Bro över Hudälven trafiksäkrar E6:an

NCC fick i uppdrag av Vägverket Region Väst att bygga ut E6-etappen mellan Solhem och Pålen i norra Bohuslän.

Topics: Infrastruktur, Broar
name

Vägbroar mot Nynäshamn gav ökad trafiksäkerhet

NCC har byggt fyra nya betongbroar åt Trafikverket. Broarna ligger på väg 73 mellan Stockholm och Nynäshamn vid Älgviken-Fors.

Topics: Infrastruktur, Vägar & järnvägar, Broar

Burlöv volymhandelscenter - besöksvänligt i Öresundsregionen

Volymhandel på etablerad handelsplats i Öresundsregionen. I Burlöv växer handeln och vår utbyggnad av den befintliga handelsplatsen öppnade nya möjligheter för områdets detaljhandelsaktörer.

Topics: Kommersiella lokaler, Handel
name

Ledningsrenovering med CBI för Stockholm Vatten

NCC genomför 2014-2015 en renovering av Stockholm Vattens vattenledning mellan Högdalen och Nynäsvägen.

Topics: Ledningsnät, Schaktfritt ledningsbyggande

Centralhuset, Göteborg - Ett landmärke och en tydlig entré till Göteborg

Centralhuset i Göteborg är en levande samlingspunkt med butiker, caféer, restauranger, hotell och kontor.

name

Cirkulationsplatser, Täby

Spektakulär arkitektonisk utformning och ont om plats för byggnadsställningar ställde höga krav...

Topics: Infrastruktur, Vägar & järnvägar, Tunnlar & bergrum
name

Citytunneln - Stomkompletteringsarbeten

I stomkompletteringsarbetena ingår bl a montering av bullerabsorbenter och fiberbetongelement, läggning av naturstenplattor samt bygge av stålbaldakiner, stålkonstruktioner och glaspartier.

Topics: Infrastruktur, Tunnlar & bergrum
name

Citytunneln i Malmö

Citytunneln är en kommunikationslösning som knyter ihop järnvägen norr om Malmö med järnvägen mot Trelleborg, Ystad och Köpenhamn.

Topics: Infrastruktur, Vägar & järnvägar, Tunnlar & bergrum
name

Clarion Hotel, Arlanda

Elegant flygplatshotell i partnering.

Topics: Kommersiella lokaler, Hotell