Våra projekt

Här hittar du flera av våra projekt inom alla våra områden, bostäder, kontor, anläggning och infrastruktur, broar, vägar eller tunnlar och bergrum. Alla är de samlade här.

Utvalda projekt

name

Arena Skövde

NCC har utvecklat Arena Skövde - en multianläggning med upplevelsebad, relaxcenter, gym och bowlinghall.

Topics: Offentliga byggnader, Sport- och kulturanläggningar
name

Aula, Karolinska Institutet

NCC har byggt en aula åt Karolinska Institutet i Solna på uppdrag av Akademiska hus.

Topics: Offentliga byggnader, Skolor & förskolor, Partnering
name

Beckholmen, Stockholm

Marksanering på svårtillgänglig ö mitt i centrala Stockholm

Topics: Infrastruktur, Marksanering
name

Biocentrum, Uppsala

NCC har uppfört stommen, färdigställt byggnaden och samordnat alla installationer vid Biocentrum i Uppsala.

Topics: Offentliga byggnader, Skolor & förskolor

Björkhöjden och Ögonfägnaden, Sollefteå och Ragunda

123 vindkraftsfundament och 105 kilometer väg ger bra energi

Topics: Industri, Energiproduktion, Vindkraft
name

Bro över Hudälven trafiksäkrar E6:an

NCC fick i uppdrag av Vägverket Region Väst att bygga ut E6-etappen mellan Solhem och Pålen i norra Bohuslän.

Topics: Infrastruktur, Broar

Burlöv volymhandelscenter - besöksvänligt i Öresundsregionen

Volymhandel på etablerad handelsplats i Öresundsregionen. I Burlöv växer handeln och vår utbyggnad av den befintliga handelsplatsen öppnade nya möjligheter för områdets detaljhandelsaktörer.

Topics: Kommersiella lokaler, Handel
name

Ledningsrenovering med CBI för Stockholm Vatten

NCC genomför 2014-2015 en renovering av Stockholm Vattens vattenledning mellan Högdalen och Nynäsvägen.

Topics: Ledningsnät, Schaktfritt ledningsbyggande

Centralhuset, Göteborg - Ett landmärke och en tydlig entré till Göteborg

Centralhuset i Göteborg är en levande samlingspunkt med butiker, caféer, restauranger, hotell och kontor.

name

Cirkulationsplatser, Täby

Spektakulär arkitektonisk utformning och ont om plats för byggnadsställningar ställde höga krav...

Topics: Infrastruktur, Vägar & järnvägar, Tunnlar & bergrum
name

Citytunneln - Stomkompletteringsarbeten

I stomkompletteringsarbetena ingår bl a montering av bullerabsorbenter och fiberbetongelement, läggning av naturstenplattor samt bygge av stålbaldakiner, stålkonstruktioner och glaspartier.

Topics: Infrastruktur, Tunnlar & bergrum
name

Citytunneln i Malmö

Citytunneln är en kommunikationslösning som knyter ihop järnvägen norr om Malmö med järnvägen mot Trelleborg, Ystad och Köpenhamn.

Topics: Infrastruktur, Vägar & järnvägar, Tunnlar & bergrum
name

Clarion Hotel, Arlanda

Elegant flygplatshotell i partnering.

Topics: Kommersiella lokaler, Hotell

Coop Forum, Kungsbacka - Först till Inköpet

Den första etappen av Inköpet i Kungbacka blev som Europas första handelsbyggnad godkänd som GreenBuilding. Hit flyttade Coop Forum år 2008.

Topics: Kommersiella lokaler, Handel

Degerforsen, Sollefteå

Dammsäkerhet höjs genom förstärkningsarbeten

Topics: Industri, Energiproduktion, Vattenkraftverk
name

Design Duo Brf Trängregementet, Örebro

Populära bostäder slutsålda på en månad.

Topics: Bostäder, NCC Design, Nybyggnation