Våra projekt

Här hittar du flera av våra projekt inom alla våra områden, bostäder, kontor, anläggning och infrastruktur, broar, vägar eller tunnlar och bergrum. Alla är de samlade här.

Utvalda projekt

name

Arena Skövde

NCC har utvecklat Arena Skövde - en multianläggning med upplevelsebad, relaxcenter, gym och bowlinghall.

Topics: Offentliga byggnader, Sport- och kulturanläggningar
name

Aula, Karolinska Institutet

NCC har byggt en aula åt Karolinska Institutet i Solna på uppdrag av Akademiska hus. Den sju våningar höga byggnaden har en spektakulärt lutande form och innehåller, förutom en aula för 1 000 personer, även restaurang, café och kontorslokaler.

Topics: Offentliga byggnader, Skolor & förskolor, Partnering
name

Beckholmen, Stockholm

Marksanering på svårtillgänglig ö mitt i centrala Stockholm

Topics: Infrastruktur, Marksanering
name

Biocentrum, Uppsala

NCC har uppfört stommen, färdigställt byggnaden och samordnat alla installationer vid Biocentrum i Uppsala.

Topics: Offentliga byggnader, Skolor & förskolor

Björkhöjden och Ögonfägnaden, Sollefteå och Ragunda

123 vindkraftsfundament och 105 kilometer väg ger bra energi

Topics: Industri, Energiproduktion, Vindkraft
name

Bro över Hudälven trafiksäkrar E6:an

NCC fick i uppdrag av Vägverket Region Väst att bygga ut E6-etappen mellan Solhem och Pålen i norra Bohuslän.

Topics: Infrastruktur, Broar

Burlöv volymhandelcenter

Volymhandel på etablerad handelsplats i Öresundsregionen.

Topics: Kommersiella lokaler, Handel
name

Ledningsrenovering med CBI för Stockholm Vatten

NCC genomför 2014-2015 en renovering av Stockholm Vattens vattenledning mellan Högdalen och Nynäsvägen. Renoveringen av den 1200 mm stora stålledningen görs genom cementbruksisolering (CBI) på en sträcka av 3700 meter.

Topics: Ledningsnät, Schaktfritt ledningsbyggande