Hållbarhet

NCC:s vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.


Med ansvar och omtanke skapas mervärde

NCC:s hållbarhetsarbete utgår från ett holistiskt perspektiv där alla tre dimensionerna av hållbarhet – den sociala, den miljömässiga och den ekonomiska – samverkar på ett tydligt och genomgripande sätt.

De tre dimensionerna spelar tillsammans en allt viktigare roll. NCC utvecklar bland annat nya affärsmodeller för nybyggnation och upprustning av äldre bostadsområden med ökad social och ekonomisk integration som målsättning, där även en god miljöprestanda eftersträvas. I dessa modeller spelar intressentdialogen en framträdande roll. De boende och övriga lokala intressenter ges inflytande över utvecklingen av områdena via en väl genomtänkt samarbetsprocess. Här sätts människan i centrum och ges utrymme att vara med och påverka från början!

Kunden i fokus

Vi arbetar målmedvetet med att minska både vår egen och våra kunders miljöpåverkan och fortsätter att vässa våra erbjudanden med fler hållbara produkter och lösningar. Framförallt är det fler energisnåla, klimatanpassade och resurseffektiva produkter och tjänster som vi utvecklar, såväl på egen hand som i partnerskap med våra kunder, för att på så sätt minimera påfrestningarna på vår planet och gemensamt utveckla samhället i en mer hållbar riktning. Att främja en sund och hållbar livsmiljö för både människor, djur och natur, samtidigt som vi skapar långsiktigt lönsamma affärer är en fundamental del av vår strategi.