• Running girl

E-handelssuccé för Svenskt Kosttillskott

Kundernas förväntningar och konkurrensen inom e-handeln ökar varje år. Därför gäller det att ligga långt före i planeringen när det gäller utbud, kapacitet och kundnytta. För Svenskt Kosttillskott är höga inköpsvolymer och effektiv logistik avgörande framgångsfaktorer.

Svenskt Kosttillskott är en av Sveriges största återförsäljare av kosttillskott på nätet. Affärsidén bygger på att företaget ska vara en komplett leverantör av produkter för personer som tränar och vill må bra oavsett vilken sport de utövar.

Företaget växer snabbt och det ställer höga krav på lagrets funktionalitet. Samtidigt stiger kundernas förväntningar medan konkurrensen på e-handelsmarknaden varje år ökar berättar Martin Valenta, logistikchef på Svenskt Kosttillskott.

– Det gäller att ligga långt före i planeringen framförallt när det gäller utbud, kapacitet och kundnytta. Frikostiga villkor med fri frakt och faktura blir allt vanligare medan marginalerna generellt går ner. Höga inköpsvolymer och en effektiv logistik är avgörande för att bedriva lönsam e-handel, säger Martin Valenta.

En stor anledning att e-handeln vinner mark är den närhet och tillgänglighet som kunderna erbjuds.

– Vi har öppet dygnet runt och är tillgängliga från vilken mobil eller dator som helst. Detta måste följas upp med snabba leveranser genom logistik som fungerar varje dag året om. Vi packar och skickar alla beställningar innan klockan 14:00 samma dag som kunden lagt beställningen. Allt för att kunden ska ha varorna dagen efter. Detta ställer höga krav på flexibel bemanning och många gånger är kontorspersonalen med på lagret för att hjälpa till.

 Den kraftigt ökade tillväxten ställer stora krav på personalen. Inte minst när det gäller inköp och hantering av varor i det gamla lagret företaget i dag har.

– Vi får helt enkelt försöka hitta lösningar som håller fram tills flytten till Hälsobrunnen i Brunna Logistikpark. Även kundtjänst har haft mer än dubbelt så många kundärenden i år mot föregående år vilket givetvis är en utmaning i sig, både ur en rekryteringsaspekt och för nuvarande personal.

Det nya lagret byggs upp för att effektivt kunna hantera flödena av produkter.

– Året har börjat med en tillväxt som kraftigt överstiger det vi budgeterat. Därför har vi utökat vårt nya lager i Brunna från ca 2 500 kvm till 3 300 kvm för att bättre kunna anpassa oss till verksamheten och få en lokal som fungerar långsiktigt.

Enligt Martin Valenta är själva storleken en nödvändig förutsättning samtidigt som de ökade avstånden ställer högre krav på effektiv hantering och styrning.

– Vi satsar mycket på utveckling av ett eget lagerhanteringssystem för att förenkla processer för inleveranser, pack och plock samt returer. Det är viktigt för oss att kunna ta in personal som är effektiva från första dagen varför enkla rutiner och smarta hjälpmedel är kritiska.

Ett exempel på det är att nyanställda under upplärningsfasen kommer få en karta med markerade plockplatser i plockslingor.

– Vi kommer också övergå till ett flytande lager för att minimera antalet förflyttningar och för att kunna få bättre kontroll på bäst-före datum, säger Martin Valenta.

För Svenskt Kosttillskott har det enligt Martin Valenta varit värdefullt att från början kunna påverka utformningen av det nya lagret.

– Nu utformar vi ett lager som verkligen passar vår verksamhet och vår personal. Vi vill erbjuda en trivsam arbetsplats samtidigt som verksamheten ska kunna skötas så effektivt som möjligt, avslutar Martin Valenta.