Jobba på NCC

 

Vill du vara med och skapa innovativa lösningar som underlättar folks vardag? Vi behöver fler innovativa medarbetare som är beredda att pröva nya saker.

 


Kompetensbygget

Vi erbjuder varje år Kompetensbygget för blivande civilingenjörer inom Väg- och Vatten/Samhällsbyggnad. I Kompetensbygget varvas betald praktik från olika arbetsplatser med seminarier och stimulerande erfarenhetsutbyte.

Kompetensbygget på NCC finns i två olika upplägg beroende på vart i landet man studerar. För studerande på KTH, Chalmers och LTH består Kompetensbygget av två praktikperioder över somrarna mellan årskurs 2-3 samt 3-4. För studerande på LTU består Kompetensbygget istället av en sjumånaders praktikperiod. För båda uppläggen ingår löpande träffar med NCC och övriga kompetensbyggare med workshops, studiebesök och seminarier.

Som Kompetensbyggare blir du en del av ett nätverk av Kompetensbyggare från hela landet. Via programmets nationella nätverksträffar innehållande bl.a. studiebesök, gruppövningar och seminarium lär du känna NCC samtidigt som du utvecklar dig själv och skapar ett fantastiskt nätverk för framtiden. 

Kompetensbygget ger dig en stadig och komplett grund att stå på. Blandningen av dina kunskaper från högskolan, NCC:s spännande och breda vardag samt erfarenhetsutbytet från de nätverksträffar du erbjuds skapar en unik kompetens för din kommande yrkesverksamhet.