Regler och villkor

Stugorna och lägenheterna hyrs ut genom NCC:s personalstiftelse. Stiftelsens ändamål är att främja rekreation och fritid åt arbetstagare vid NCC AB och de helägda bolag som ingår i NCC-koncernen.

Bokning och mailadress

Bokning av stugor görs direkt i NCC Benefits. Svenska anställda gör detta på egen hand medan bokningar avseende danska anställda och pensionärer hanteras av stugadministratören.

För att bokning ska kunna göras krävs en mailadress för att kunna erhålla bekräftelse på genomförd bokning.

Man kan boka en svensk stuga/ lägenhet per säsong. Parallellt går det även att boka en lägenhet i Spanien.

Avbokning

Avbokning kan göras fram till 6 veckor före ankomstdatum. Svenska anställda gör det direkt i NCC Benefits. Danska anställda samt pensionärer gör sin avbokning via mail till Personalstiftelsen.

Återbud/ avbokningar som görs senare än 6 veckor före ankomstdatum ska mailas till Personalstiftelsen.

  • Avbokningar utan giltig orsak som görs 3-6 veckor före ankomstdatum debiteras hälften av hyran för den avbokade veckan.
  • Avbokningar utan giltig orsak senare än 3 veckor före ankomstdatum debiteras hela hyran för den avbokade veckan.
  • Giltig orsak ex sjukdom som kan styrkas med läkarintyg. Ingen kostnad utgår i dessa fall.

Kostnad

Marknadspriset och avgiften som tas för att hyra en lägenhet eller stuga bestäms av den lokala marknaden och varierar därmed från säsong till säsong. Utöver detta gäller förmånsreglerna, se nedan.

Pris/ vecka samt förmånsvärde/ vecka finns att tillgå under ”Prislista”.

Förmånsregler
Förmånen att hyra stugor och lägenheter utgår endast i den omfattning som den egna arbetsgivarens avsättning ger utrymme till. 

Sedan 2002 förmånsbeskattas hyresveckorna vilket betyder att det är mellanskillnaden av NCC:s pris och marknadspriset, som beskattas.

Under vintersäsongen gäller förmånsbeskattning för samtliga fjällstugor och lägenheter. Husen i Torekov, Skåne och lägenheterna i Spanien förmånsbeskattas året om.

Betalning

Sker genom löneavdrag, förutom anställda i Danmark och NCC-pensionärer som istället får en faktura.