NCC:s personalstiftelse

NCC:s personalstiftelse lever sitt eget liv och får inget bidrag från NCC AB. Personalstiftelsens ändamål är att främja rekreation och fritid åt arbetstagare vid NCC AB och de helägda bolag som ingår i NCC-koncernen.

Anställda inom NCC koncernens svenska och danska bolag har möjligheter att hyra hus och lägenheter till en förmånlig kostnad. NCC AB:s Personalstiftelse står som ägare för dessa. Kostnaderna för stugorna och lägenheterna ska täckas av stiftelsens egna medel vilket påverkar priserna på veckorna. 

Personalstiftelsens angelägenheter handhavs av en styrelse, bestående av sex ordinarie ledamöter och sex personliga suppleanter. Av de ordinarie ledamöterna är tre utsedda av de fackliga organisationerna och tre av företaget. Samma gäller för suppleanterna. 

Styrelse

Marie Reifeldt, ordinarie, NCC Sverige AB
Hans Säll, ordinarie, NCC Sverige AB
Kenneth Sivertsson, ordinarie, NCC Property Development Nordic AB
Lars Tengvall, Ledarna, ordinarie, NCC Sverige AB
Kalle Sivertsson, SBAF, ordinarie, NCC Sverige AB
Roger Gustafsson, CF, ordinarie NCC Sverige AB

Suppleanter

Kristina Lager, suppleant, NCC Sverige AB
Maria Anjou, suppleant, NCC Sverige AB
Anette Ekman, Ledarna, suppleant, NCC Sverige AB
Frode Burman, SEKO, suppleant, NCC Sverige AB
Lis Karlehem, Unionen suppleant, NCC Sverige AB

Administration

Liselotte Rademacher ansvarar, administrerar och sköter NCC AB:s Personalstiftelse samt ser till att husen och lägenheterna hålls i gott skick. Ett par gånger om året går stiftelsen igenom husen/lägenheterna för att rätta till eventuella fel och brister, både utvändigt och invändigt. För akut underhåll av de helägda husen/lägenheterna finns en lokal husvärd till hjälp på varje ort.

Det är mycket angeläget att man som hyresgäst informerar den ansvarige husvärden om något är fel och bör rättas till snarast. Vissa fel kan få allvarliga konsekvenser för uthyrningen. De hus/lägenheter som är andelsägda sköts för det mesta av respektive reception i den aktuella bostadsrättsföreningen.