NCC:s personalstiftelse

NCC:s personalstiftelse lever sitt eget liv och får inget bidrag från NCC AB. Personalstiftelsens ändamål är att främja rekreation och fritid åt arbetstagare vid NCC AB och de helägda bolag som ingår i NCC-koncernen.

Anställda inom NCC koncernens svenska och danska bolag har möjligheter att hyra hus och lägenheter till en förmånlig kostnad. NCC AB:s Personalstiftelse står som ägare för dessa. Kostnaderna för stugorna och lägenheterna ska täckas av stiftelsens egna medel vilket påverkar priserna på veckorna. 

Personalstiftelsens angelägenheter handhavs av en styrelse, bestående av sex ordinarie ledamöter och sex personliga suppleanter. Av de ordinarie ledamöterna är tre utsedda av de fackliga organisationerna och tre av företaget. Samma gäller för suppleanterna. 

Styrelse

Marie Reifeldt, ordinarie, NCC Sverige AB
Tomas Olofsson, ordinarie, NCC Sverige AB
Lotta Hanstad, ordinarie, NCC Sverige AB
Stina Rosén, CF, ordinarie NCC Sverige AB
Bengt Göransson, Unionen, ordinarie NCC Sverige AB
Thomas Gustafsson, SBAF, ordinarie NCC Sverige AB

Suppleanter

Frode Burman, SEKO, suppleant, NCC Sverige AB
Ulrica Lindström, suppleant, NCC Sverige AB
Erik Nerell, suppleant, NCC Sverige AB
Marie Hinton, suppleant, NCC Sverige AB
Harald Stjernström, suppleant, NCC Sverige AB
Nina Lindberg, suppleant, NCC Sverige AB

Administration

Liselotte Rademacher ansvarar, administrerar och sköter NCC AB:s Personalstiftelse samt ser till att husen och lägenheterna hålls i gott skick. Ett par gånger om året går stiftelsen igenom husen/lägenheterna för att rätta till eventuella fel och brister, både utvändigt och invändigt. För akut underhåll av de helägda husen/lägenheterna finns en lokal husvärd till hjälp på varje ort.

Det är mycket angeläget att man som hyresgäst informerar den ansvarige husvärden om något är fel och bör rättas till snarast. Vissa fel kan få allvarliga konsekvenser för uthyrningen. De hus/lägenheter som är andelsägda sköts för det mesta av respektive reception i den aktuella bostadsrättsföreningen.