Bild på en kompass med två NCC-medarbetare som interagerar i bakgrunden.

Regelefterlevnad och affärsetik på NCC

Alla medarbetare på NCC är skyldiga att följa koncernens riktlinjer, och vi är ansvariga för våra beslut och handlingar. Som medarbetare måste du förstå våra värderingar, uppförandekoden och hur du ska tillämpa dem i din roll och dina arbetsuppgifter. 

Compliance - regelefterlevnad handlar inte bara om att vi är skyldiga att följa lagstiftningen. Att ha höga etiska normer i hela företaget innebär också en ständigt pågående process av medvetenhet och utbildning bland NCC:s medarbetare för att det alltid ska vara enkelt att veta vad som är rätt och var gränserna går.

Ask me-funktionen grundar sig på att du hellre ska fråga en gång för mycket än en gång för lite. För att komma åt denna funktion behöver du ange lösenordet för OneNCC.

Tell me-funktionen ger dig information om hur du ska agera om du upptäcker att något är fel eller inte i linje med NCC:s värderingar.