Tell Me

Om du som anställd i NCC upplever eller på annat sätt får information som rör beteende inom NCC som strider mot uppförandekoden, ska du omedelbart:

  1. Rapportera detta till din chef.
  2. Om du av någon anledning anser det vara olämpligt att rapportera till din närmaste chef kan du i stället lämna in din rapport till chefen för det affärsområde eller den personalfunktion inom vilken du arbetar.
  3. Om du av någon anledning anser att frågan inte heller lämpar sig för affärsområdeschefen/personalchefen, ska du använda Tell Me-funktionen (se nedan). Vi garanterar att det du säger eller skriver kommer att hanteras som konfidentiell information, dvs. du förblir anonym och din identitet kommer inte att avslöjas.

Avgiftsfritt telefonnummer: 020-798813

Webservice URL: www.speakupfeedback.eu

Access code: 89423
Language option: 1 - Swedish, 2 - English