Bild på en kompass med två NCC-medarbetare som interagerar i bakgrunden.

NCC Compass

Kompassen är ett verktyg som ska göra det lättare för oss anställda på NCC att göra rätt. Den har utvecklats för att det ibland kan vara svårt, att i en specifik situation, veta hur man ska agera.

Kompassen är en guide, en lathud för ditt agerande. Du får handfasta tips, samt tillgång till navigatörer vid frågor. Navigatörerna är NCC-anställda utsedda av de olika affärsområdena. De har utbildats för att kunna svara på dina frågor.

NCC Compass har två funktioner som underlättar för dig

Ask me-funktionen grundar sig på att du hellre ska fråga en gång för mycket än en gång för lite. För att komma åt denna funktion behöver du ange lösenordet för OneNCC.

Tell me-funktionen ger dig information om hur du ska agera om du upptäcker att något är fel eller inte i linje med NCC:s värderingar.