NCC Maskinsand – Se värdet i sand

Sand har alltid haft en väldigt viktig roll inom byggnation – och så är det fortfarande. I naturen har sand och grus den tidlösa uppgiften att filtrera och rena grundvattnet. Därför har vi utvecklat en serie maskinsandsprodukter som kan ersätta natursand inom byggnation.

Sand är en naturresurs som har använts vid tillverkning i flera tusen år, men vi måste vara sparsamma med den. I NCC:s portfölj med stenmaterial är NCC Maskinsand ett alternativ i industriell skala till natursand. NCC:s maskintillverkade sand baseras på sten som krossas, siktas eller finsiktas för att uppfylla kundernas krav för olika tillämpningsområden.

NCC Maskinsand kan ersätta natursand eller -grus vid betongproduktion, asfaltproduktion, idrotts- och rekreationsinfrastruktur samt bygg- och anläggningsprojekt. Produkten kan även användas vid sandning vid vinterväglag, gödsling och tätningsskikt beroende på de lokala förutsättningarna.

Med NCC Maskinsand får du kvalitet

Varje gång du väljer NCC Maskinsand hjälper du till att minska användningen av natursand, samtidigt som du får en produkt av hög kvalitet. NCC Maskinsand kan ersätta natursand eller -grus och är ett perfekt material för till exempel tillverkning av betong. Då behövs inte lika mycket cement – och ditt koldioxidavtryck minskar.

Den jämna och kontrollerade materialkurvan är första länken i en värdekedja med fokus på byggkvalitet. Den når hela vägen till asfalten på din gata eller fundamentet till ditt hus.

NCC Maskinsand är en lokal produkt

Eftersom vi av miljöskäl måste spara på natursand och -grus har vi upprättat produktionsanläggningar för NCC Maskinsand i olika delar av Sverige och Norge, för att täcka behovet.

NCC Maskinsand levereras till lokala kunder, bland annat betong- och asfaltsfabriker, producenter av marksten, kommunala utomhusanläggningar samt infrastrukturprojekt.