Sofiedal - Kil

Här erbjuder vi ett brett sortiment av sand-, grus- och krossprodukter. Råmaterialet utvinns och förädlas i egna grus- och bergtäkter, men även genom återvinning. Vi levererar till både företag och privatpersoner, men vill du hämta materialet själv går det givetvis också bra. Kontakta oss för råd och kostnadsförslag. Välkommen!

Servicecenter Mitt och Öst
Telefon: +46 20 457 000
Erik Goude

Supervisor, NCC Industry

Jens Eriksson

Säljare, NCC Industry

Lina Olsson

Innesälj, NCC Industry

Ange kontaktuppgifter

Läs mer om vår integritetspolicy