Eker - Örebro

Vi på NCC Ballast erbjuder ett brett sortiment av jord-, sand-, grus- och krossprodukter. Råmaterialet utvinns och förädlas i egna grus- och bergtäkter, men även genom återvinning. Vi levererar till både företag och privatpersoner, men vill du hämta materialet själv går det givetvis också bra. Kontakta oss för råd och kostnadsförslag. Välkommen!

Servicecenter Mitt och Öst
Telefon: +46 20 457 000
Tomas Ragén

Supervisor, NCC Industry

Jens Eriksson

Säljare, NCC Industry

Lina Olsson

Innesälj, NCC Industry

Ange kontaktuppgifter

Läs mer om vår integritetspolicy