Vår verksamhet i Södra Sandby

Här i Södra Sandby finns en av NCC:s täkter där vi bryter, krossar och förädlar stenmaterial som används till olika infrastrukturprojekt och bostadsbyggande. Vi är med och levererar stenmaterial till regionens största infrastrukturprojekt. Utbyggnaden från två till fyra järnvägsspår mellan Lund och Arlöv.

Stor efterfrågan på bergmaterial

För att kunna förse södra Skåne med tillräckliga mängder av stenmaterial till bygg- och anläggningsprojekt behöver vi utvidga verksamheten i Södra Sandby. Eftersom stenmaterial är tungt är korta transporter bäst för både klimat och ekonomi.   

Sydvästra Skåne har ont om bra berg

Romeleåsen, där vår täkt ligger, är ett av ytterst få områden i sydvästra Skåne där det finns tillgång på berg som håller sådan kvalitet att det kan användas i bygg- och anläggningsprojekt. Stenen från Södra Sandby kan ersätta naturgrus vid framställning av betong.

Vi satsar för att minska klimatpåverkan

Idag är Södra Sandby är NCC:s mest moderna anläggning för brytning och hantering av stenmaterial. Vi använder transportband istället för dumprar där det går och krossar under tak, allt för att minska buller, damm och utsläpp.

Verksamheten är oerhört viktig för utvecklingen av Lund. Stenmaterial från NCC:s och två intilliggande täkter används för att kunna möjliggöra utbyggnad av bostäder och infrastruktur i området, t ex järnvägsprojektet Lund-Arlöv 4 spår, som är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt i dagsläget.

Här tar vi också emot återvinningsmassor och tillverkar asfalt i vårt asfaltverk som drivs med pellets (länk till anläggningens sida). Det har bedrivits verksamhet här sedan 1920-talet.

Fortsatt verksamhet

NCC vill utvidga bryt- och krossverksamheten i Södra Sandby och kommer under hösten 2019 att lämna in en ansökan till Mark- och miljödomstolen i Växjö, som är den instans som fattar beslut i ärendet. Ansökan avser dels utvidgning av befintligt bryt- och verksamhetsområde dels förnyat tillstånd att bedriva verksamhet.  

Området runt omkring oss 

Södra Sandby ligger i ett område med rikt natur- och friluftsliv. Här finns Skryllegården, som ligger i Skrylle naturreservat, och som bedriver verksamhet för skolor och allmänhet. Intill ligger också naturreservaten Måryd, Gryteskog och Prästskogen. I närheten finns också Rögle kloster. 

Vill du veta mer? Skriv ner din fråga i formuläret nedan.

Läs mer om vår integritetspolicy