Future Office by NCC®

Genom vårt forskningsbaserade koncept Future Office by NCC® förbättrar vi ditt affärsresultat genom att tillhandahålla inspirerande, hållbara och skräddarsydda arbetsmiljöer.

Rätt arbetsmiljö är en framgångsfaktor som direkt påverkar affärsresultatet. Ett modernt kontor som anpassats utifrån den verksamhet som ska skötas där blir såväl företagets ansikte utåt som en plats där medarbetarna kan arbeta effektivt.

Människor som mår bra på arbetsplatsen har lägre sjukfrånvaro, presterar bättre och genererar därigenom mer vinst till företaget. Samtidigt blir det allt viktigare att erbjuda en inspirerande arbetsmiljö i rätt läge för att locka till sig och behålla de bästa medarbetarna. Därför är det inte så konstigt att allt fler företag ser kontoret som ett affärsstrategiskt verktyg.

Locka och behåll rätt medarbetare

Att attrahera rätt människor och få dem att stanna kvar är en viktig nyckel till ett företags framgång. Många av dagens kontor begränsar rörlighet och kreativitet. En modern kontorslokal och arbetsmiljö bör utformas för intelligenta och sociala människor i rörelse. Det ska vara lätt för människor att arbeta koncentrerat, oavsett om det är individuella uppgifter som ska utföras eller arbete tillsammans i en grupp. Det moderna kontoret är helt enkelt lika mycket mötesplats som arbetsplats. Att det behöver utformas för att underlätta de arbetsuppgifter som faktiskt ska utföras där är en självklarhet.

Låt arbetsmiljön stärka varumärket

En attraktiv kontorslokal i rätt läge som skräddarsys för just ditt företag är en investering. Det stärker företagets identitet och blir en självklar del av varumärket. Dels när det gäller skyltläget men framförallt blir lokalen en fysisk representation av den kultur och de värderingar som just din organisation står för. Är byggnaden dessutom miljöcertifierad blir det än lättare att kommunicera externt. Med rätt arbetsplats lockar du inte bara rätt medarbetare, du får lättare att attrahera nya kunder.

Hälsosamma arbetsplatser för alla

Vi vill att du och dina kollegor ska må bra på jobbet. Därför optimerar vi byggnader utifrån en rad aspekter så som ljus, ljudmiljö och luftkvalitet. Sunda inomhusmiljöer sänker sjukfrånvaron och tillsammans med olycksfallsförebyggande arbete utgör hälsofrämjande arbetsplatser grunden till ett hållbart arbetsliv.

Bra arbetsmiljö bidrar till att anställda mår bättre och är friskare samtidigt som det blir roligare att jobba när arbetsklimatet är kreativt och dynamiskt, säger Lars Dahmén, vd på Sydsvenskan som flyttat in i nya Triangeln.

Flexibelt i en föränderlig värld

I denna föränderliga värld med låg- och högkonjunkturer skiftar behovet av yta och utrymme. På en flexibel arbetsplats kan ytor enkelt anpassas efter rådande situation och behov, från många till färre eller tvärt om. Från enskilda rum till öppna landskap. Att tänka in framtiden och på företagets kommande utveckling redan vid utformningen av kontoret är en stor vinst.

Arbetsmiljöforskning lägger grunden till framtidens kontor

Genom arbetsmiljöforskning kan faktorer som påverkar arbetsplatser både positivt och negativt identifieras objektivt. NCC har sedan 2005 fördjupat sig i frågan om hur framtidens kontor kommer att se ut och vi bedrev mellan 2010 och 2013 egen forskning i ämnet genom det treåriga projektet Framtidens arbetsplatser som finansierades av Riksbankens Jubileumsfond. Projektet genomfördes och leddes av arbetslivsforskaren Susanna Toivanen, docent i sociologi vid Stockholms Universitet. Med stöd av Copenhagen Business School har vi också gjort en trendstudie som bygger på hundratals intervjuer och undersökningar kring näringslivets samt offentlig sektors krav och förväntningar på framtidens arbetsplatser och hur dessa bör utformas i en byggnad.

De kunskaper som NCC förvärvar genom forskningen vävs in när nya former av hälsofrämjande och hållbara kontorsarbetsplatser utvecklas. Men hur identifierar vi vad ett enskilt företag behöver? Vi är övertygade om att din nya arbetsplats blir allra bäst om vi utvecklar den tillsammans.

Rätt kontor med Future Office by NCC®

I det forskningsbaserade konceptet Future Office by NCC® finns ett diskussionsunderlag och en workshop genom vilka vi hjälper ditt företag att lyfta viktiga frågeställningar som berör ert val av ny arbetsmiljö. Här finns en plattform att stå på varifrån du får hjälp att kartlägga organisationens behov. Läge, kommunikationer, vikten av närhet till grönområden, träning, ytskiktsmaterial och mycket annat är faktorer vi utvärderar tillsammans. Utgångspunkten är alltid att du känner din verksamhet bäst, vi finns här som stöd och rådgivare i processen.

Hör gärna av dig till oss för att få veta mer om framtidens arbetsmiljöer och för att diskutera kring dina behov.