NCC Folkboende - Sabo Kombohus Plus

NCC är ett av tre byggföretag som träffat ett fyraårigt ramavtal med SABO. Vårt erbjudande som omfattas av avtalet är en produkt av NCC Folkboende.

NCC Folkboende är ett koncept för ytsmarta hyresrätter som både fastighetsägaren och hyresgästen har råd med. NCC Folkboende är resultatet av tekniska och bostadsekonomiska lösningar baserade på vår erfarenhet och samlade kompetens från lång, kontinuerlig bostadsproduktion. Med NCC Folkboende tillmötesgår vi kraven på hög boendekvalitet och god fastighetsekonomi.

Produktbeskrivning

SABO KombohusPlus karaktäriseras av öppna planlösningar med god möblerbarhet som skapar rymd och goda ljusförhållanden. Lägenheterna uppfyller högt ställda krav på tillgänglighet och anpassning för funktionshindrade.

Alternativa planlösningar

Sabo Kombohus Plus erbjuder långtgående möjligheter att variera lägenhetsfördelning och utformning utifrån unika behov. Här hittar du exempel på alternativa planlösningar.

Underlag detaljplanearbete

Här har vi samlat underlag för detaljplanearbete för NCC Folkboende - Sabo Kombohus Plus.