Framtidens arbetsplatser - Att utveckla hållbara och friska kontor

I boken Framtidens arbetsplatser - Att utveckla hållbara och friska kontor tar forskaren Susanna Toivanen med oss på en resa från dagens kontor till framtidens hållbara arbetsmiljöer. Boken blir ett stöd för dig som deltar i planering och utveckling av nya kontor eller ombyggnation av befintliga lokaler. Beställ gärna ett kostnadsfritt exemplar via formuläret här till höger.

Attraktiva arbetsplatser som inspirerar och stimulerar kreativa processer samtidigt som de stödjer verksamheten och lever upp till enskilda individers behov är oftast det som efterfrågas när en organisation gör sig redo för att flytta till en ny arbetsmiljö.

En del fokuserar på kvadratmeterpriser och läge när de letar nytt kontor medan andra vill sänka lokalkostnaderna eller använda kontorsytan på ett smartare sätt. Ytterligare andra sätter medarbetarnas hälsa och välmående i första rummet och byter lokaler för att kunna erbjuda en sund arbetsmiljö.

Forskning lägger grunden för framtidens hållbara arbetsmiljöer

Oavsett varför just din organisation funderar på att flytta så ställs ni inför flera val och frågeställningar. Det är många beslut som ska tas innan målet om en god arbetsmiljö som underlättar det dagliga arbetet och som främjar produktiviteten uppnås.

Samtidigt ska dessa önskemål gå ihop med en omgivning som präglas av allt snabbare förändringar och ökade krav på flexibilitet, såväl innehållsmässigt som organisatoriskt och tidsmässigt. Dessutom bjuder förändringsprocessen i sig och flytten till nytt kontor på än mer utmaningar.

Beställ boken och lär dig mer om kontorsmiljöer

Kunskap om kontorsforskning och vad som kännetecknar framgångsrika företagsflyttar utgör ett bra beslutsunderlag i planeringsfasen. Därför har Susanna Toivanen nu skrivit denna bok med utgångspunkt i forskningsprojektet "Framtidens arbetsplatser" som genomfördes hos NCC Property Development AB med stöd från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

Du som har nytta av boken är kanske verksamhetsledare, fastighetschef, personalansvarig, arkitekt, fastighetsutvecklare, konsult, skyddsombud, eller helt enkelt medarbetare på ett kontor och behöver forskningsbaserad kunskap om hållbara och friska arbetsmiljöer.

För att beställa ditt kostnadsfria exemplar, fyll i dina uppgifter i beställningsformuläret till höger så hör vi av oss inom kort.

Om Författaren Susanna Toivanen

Susanna Toivanen är filosofie doktor, arbetslivsforskare och docent i sociologi vid Stockholms universitet. Hon är grundare av forskningsföretaget Ponsarcus vars syfte är att med vetenskapliga metoder bidra till utveckling av hållbara och friska arbetsplatser där alla behövs och får plats i dag och i framtiden. I samverkan med kund genomför Ponsarcus forskningsprojekt, planering av arbetsplatser, arbetsmiljöundersökningar, inspirationsföreläsningar, seminarier och workshops.