Grunden för Smart Choices

Smart Choices grundar sig på de sex fokusområdena, eller långsiktiga inriktningar, från NCC:s hållbarhetsramverk. Helt enkelt för att en hållbar verksamhet är en smart affär.

Fokusområde #1: Produktportfölj – erbjuda de bästa hållbara lösningar​na

På NCC arbetar vi kontinuerligt med att utveckla mer hållbara lösningar - smarta val. Genom att arbeta tillsammans med våra kunder strävar vi efter att erbjuda ännu smartare lösningar för: 

  • att minska miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv 
  • hantering av de negativa effekterna av klimatförändringar
  • förbättra välbefinnandet under arbete eller fritid  

Läs mer om Smart Choices - produkter och lösningar.

Fokusområde #2: Etik och compliance – vara en pålitlig partner som agerar med höga etiska normer och transparens

NCC står för rättvisa affärer. Vi tolererar ingen korruption och ger myndigheter full insyn i vår verksamhet. Våra inköp och leveranskedja fungerar enligt de högsta etiska normerna. Det vi förväntar oss av oss själva, förväntar vi oss av våra affärspartners.

Läs mer om Etik och compliance

Fokusområde #3: Klimat och energi – vara klimatneutrala

Alla vet att vi måste minska utsläpp av växthusgaser genom att använda mindre och renare energi. På NCC ersätter vi fossila bränslen med hållbara energikällor. Vi stöder också biologisk mångfald. Ett steg i taget närmar vi oss att vara klimatneutrala. 

Läs mer om vårt klimatavtryck

Fokusområde #4: Material och avfall – sluta kretsloppet

Cirkulär ekonomi börjar med resurseffektivitet - använd råvaran till fullo, generera ett minimum av avfall och återvinn det som finns kvar igen och igen. Välj alltid ofarliga råvaror. Varje dag fortsätter vi med att sluta cirkeln. 

Läs mer om NCC Green Asphalt

Läs mer om Återvinning av asfalt

Fokusområde #5: Hälsa och säkerhet – arbeta i en miljö utan olyckor

Arbetsplatsens säkerhet berör alla i vår värdekedja, från anställda till ledningen, från kunder till aktieägare. Det är därför vår största prioritering att driva på arbetet när det gäller att eliminera både olyckor och yrkesskador.

Läs mer om Häls och säkerhet

Läs mer om Hållbar arbetsplats

Fokusområde #6: Social inkludering – vara en drivande partner i ett inkluderande samhälle

Företag skulle inte existera utan samhällen. Vi behöver dem: människor, infrastruktur, utbildning, andra företag. Vi vill bidra till levande samhällen. För oss betyder det att skapa medel för en bättre livskvalitet, välja lokala entreprenörer när vi kan, främja social mångfald och jämlikhet och mycket mer.

Läs mer om Social hållbarhet