Reused by NCC

Reused by NCC är en digital tjänst för återbruk där våra projekt och kontor på NCC kan dela med sig av material och resurser som blir över. Reused är en del av NCC:s vision om att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.

På NCC har vi som mål att återvinna eller återanvända minst 70% av allt vårt avfall senast år 2020. Med Reused by NCC blir det lätt att skapa mer återbruk, bidra till minskat avfall och arbeta mer hållbart. En mindre material behöver skickas till återvinning eller brännas upp helt i onödan. Har du material som blivit över, maskiner som kan lånas ut eller annat som fortfarande går bra att använda? Då kan det säkert återbrukas!

När vi återvinner något så gör vi nytt material av gamla produkter, som att vi samlar in våra papperstidningar för att göra ny pappersmassa. När vi återbrukar så förlänger vi livet på något utan att behöva göra om det till ett nytt råmaterial. Vi sparar resurserna som skulle använts för att göra om det till ett nytt material och en ny produkt. Genom återbruket sparar vi på transporter, energi och ny produktion.

Bakgrunden till Reused

Vi har byggt lösningen som en microsajt på ncc.se – sajten fungerar bra i alla elektroniska enheter så som mobil, läsplatta och dator.

Idén till projektet föddes när vi såg att flera medarbetare på NCC lagt upp förfrågningar på intranätet när de haft material över. Vi vet att viljan ute i projekten att dela med sig och hitta avsättning för överblivet material är stor. Vi är många som ser att det finns möjlighet att återbruka istället för att slänga. Nu får vi en riktig kanal för detta och förhoppningsvis vill fler dela med sig och låna ut verktyg och material som annars skulle slängas kommer till användning – cirkulär ekonomi är något vi pratar mycket om på NCC.

Vi har länge pratat om att vi internt på NCC skulle ta till vara på allt material som blir över på våra projekt på ett bättre sätt. Jag tror även att när vi river vårt huvudkontor på NCC kommer ha en hel del kontorsmöbler och material som kan användas av andra.
Pernilla Löfås, Fokusområdesansvarig Material och Avfall

Lösningen har tagits fram i samband med Isotop som hanterar NCC:s externa hemsidor och vi har jobbat på ett lite annorlunda sätt. 

Jag brinner för att göra bra digitala lösningar – och när vi får jobba tillsammans med ett bra team på NCC och våra leverantörer i ett nära samarbete då blir det riktigt bra! Jag är stolt att jobba på NCC som har ett sådant fokus på Hållbarhet.
Ingela Jerat, Head of Digital NCC

Nästa steg: Vi vill nu testa att tjänsten används och sprids inom NCC i Sverige. Vår önskan är att den även kan sprida sig till Norge, Danmark och Finland, samt att vi även kan använda den med våra kunder och samarbetspartners. Vi har också en tanke att göra ett app-skal på tjänsten så de som använder den mycket har en enkel ingång. Kom gärna med synpunkter och önskemål via vårt formulär här.

Välkommen till Reused by NCC!