Hur fungerar det?

Vi har försökt skapa en process som är enkel för dig som vill bli av med material och produkter. Vi vill gärna ha feedback från er som använder tjänsten – du fyller enkelt i formuläret här om du har förslag på förbättringar. Viktigt att tänka på är att du som ger bort materialet har rätt att göra det, därför finns en extra fråga kring detta innan annonsen går iväg för publicering.

Interndebitering i Reused:

För interndebiteringar/fakturering i Reused skall samma faktureringsmetoder användas som för övrig intern försäljning. Observera att det är säljaren som ansvarar för att ha köparens uppgifter samt registrera interndebitering/faktura. Kontakta din Controller vid behov av ytterligare vägledning kring din avdelnings fakturahantering.

Att ge bort tillgångar eller att sälja tillgångar till en annan juridisk person för ett lägre pris än det faktiska värdet kan medföra inkomstskatte- och momskonsekvenser. I det fall tillgången bedöms ha en marknadsvärde är det viktigt att säkerställa att den skattemässiga hanteringen blir korrekt. 
Vid frågor, kontakta Head of Group Tax.

Nedan beskriver vi vår process för annonshantering:

01

Skapa annons

Var noga när du skapar din annons, ju mer information du kan lägga in desto lättare blir det för den som läser annonsen att förstå detaljerna kring din annons. Bilder bör ej vara för stora, bilder tagna av en mobiltelefon fungerar ofta väldigt bra, vi har satt maxstorleken till 4,5MB eller 3000 x 3000 pixlar. Om du har ett artikelnummer eller om ditt material har är godkänt som BASTA eller BVB lägg in detta i beskrivningen.

02

Verifiera annons

När du skickat in en annons så får du ett e-postmeddelande där du ska klicka på länken för att annonsen ska gå vidare till administratören av Reused by NCC.

03

Annonsgranskning och publicering

Annonsen granskas och godkänns av administratören för Reused by NCC som sedan publicerar annonsen. Om administratören har några kommentarer på din annons så blir du kontaktad personligen.

Att tänka på för dig som vill ha eller vill låna material eller verktyg

Det är du som vill ha materialet eller vill låna verktyget som står för frakt kostnaden eller ansvarar för att hämta materialet. Kontakta annonsören personligen för att bestämma tid och plats för hämtning.

NCC har ett ramavtal med Schenker, läs mer här kring att boka frakt
http://inkopsportal.ncc.se/nyainkopsportalen/ (endast tillänglig inifrån NCCs nätverk). Du kan boka sändningar hos Schenker både genom att logga in i vårt TA-system eller per tel. till Schenker mot en extra avgift 65SEK.

På många annonser finns en sista dag för när materialet ska vara hämtat så vänta inte för länge. Det är inte tillåtet att ta emot material för privat bruk.