Halkbekämpning

Vi har produkter för halkbekämpning av is och halka på alla sorters vägar. Det finns både med och utan saltlösning.

Vi har sten- eller grusmaterial för halkbekämpning av hala vintervägar. Sandnings- eller halkbekämpningsprodukter kan användas till alla sorters vintriga vägar och halka. Materialet skiljer sig lite över landet, så har du specifika krav eller behov så ber vi dig att kontakta oss för att få information om lokalt utbud. 

Stora ytor med halkbekämpning utförs oftast med speciella spridare från lastbil eller med traktor i samband med snöröjning. För mindre mängder och i trånga utrymmen sker utläggning för hand med skyffel.

Drönarbild på vinterväg omringad av träd.