Halkbekämpning

Är du förberedd på halkan?

Halt väglag och vita flingor som virvlar i luften. Det är vinter på våra vägar och halkan är samtalsämnet runt varje kaffebord. Varje år står Kung Vinter utanför dörren. Lika plötsligt som en blixt från klar himmel, dyker han upp och med honom halka. Är du förberedd?

Halkbekämpningsprodukter kan användas till alla sorters vintriga vägar och halka. De finns både med och utan saltinblandning. För mängd, prisförslag och övriga frågor kring halkbekämpning, kontakta din närmaste anläggning.

Stora ytor med halkbekämpning utförs oftast med speciella spridare från lastbil eller med traktor i samband med snöröjning. För mindre mängder och i trånga utrymmen sker utläggning för hand med skyffel.