Halkbekämpning

Vi har sten- eller grusmaterial för sandning av hala vintervägar. Sandnings- eller halkbekämpningsprodukter kan användas till alla sorters vintriga vägar och halka. Det finns både med och utan saltinblandning. Materialet skiljer sig lite över landet, så har du specifika krav eller behov så ber vi dig att kontakta oss för att få information om lokalt utbud. Eller kontakta oss för mängdberäkning och prisförslag.  

Stora ytor med halkbekämpning utförs oftast med speciella spridare från lastbil eller med traktor i samband med snöröjning. För mindre mängder och i trånga utrymmen sker utläggning för hand med skyffel.