Dränerande produkter

NCC Drænstabil® - en stenmaterialprodukt som förebygger översvämningar genom att vattnet snabbt och lätt tränger ner i marken.

Det regnar allt mer på våra breddgrader med häftiga översvämningar och överbelastade kloaksystem som följd. För att undvika det har NCC Industry i Danmark utvecklat produkter och metoder för att förebygga översvämningar.

Det handlar om att tänka hela vägen, nerifrån och upp

NCC har tagit fram NCC Drænstabil® - en stenmaterialprodukt med egenskaper som gör att vattnet snabbt och lätt tränger ner i marken. Samtidigt fungerar stenmaterialet som bärlager. Ovanpå det stabila stenmaterialet läggs sedan NCC DrænAf® en avjämningsmassa som transporterar bort vattnet utan att bärigheten försvinner. Högst upp lägger man sedan ett genomsläppligt ytmaterial som kan vara asfalt, sten- eller betongplattor.

Används utomlands

I Holland, Tyskland och USA har man använt genomsläppliga beläggningar i ca tio år, speciellt på stora parkeringsplatser vid köpcentra, sportarenor och andra stora ytor.

Intresserad?

Om du vill veta mer, kontakta då oss. Du hittar din närmaste anläggning via länken i den högra kolumnen.