En infartsyta efter regn, där hantering av dagvatten numera sköts av NCC Drain Ways.

Renare dagvatten ger bättre miljö i Täby

Rening och en mer miljöanpassad hantering av dagvattnet var Täby kommuns fokus när de valde dränerande material för sin parkeringsplats.

Efter att ha hört talas om Vinnova-projektet ”Klimatsäkrad stad” gjorde Täby kommuns VA-projektör Andreas Jacobs egna efterforskningar kring infiltrerande material som även fördröjer flöden till dagvattensystemet. När en av kommunens parkeringsplatser skulle göras om valde de att använda en av fraktionerna som testats i projektet med gott resultat.

Vi var ute efter ett packbart och samtidigt finkornigt och infiltrerande material. Syftet var att rena dagvattnet från föroreningar och partiklar innan det når ledningssystemet.
Andreas Jacobs, Täby kommun
Både grundvatten och växtlighet behöver samhällets dagvatten, samtidigt som våra sjöar och vattendrag ofta mår dåligt av det. Därför tror vi att material med infiltrerande funktion kommer att bli vanligare.
Andreas Jacobs, Täby kommun
Forskningen ger oss nya lösningar. Nu måste vi testa dem i verkligheten. Erfarenheterna är viktiga för att vi ska bli bättre på det vi gör.
Andreas Jacobs, Täby kommun