Sand

Sandprodukter kan exempelvis användas vid halka, för plattläggning, till barnens sandlåda, vid blandning av murbruk, m.m. Du kan köpa sand för olika typer av användning här.

Sandlådesand - sand till sandlåda

Sandlådesand är ett kärt barn med många namn. Baksand och dagissand är några. Sanden har en hög finandel, och går utmärkt att baka sandkakor med när den är fuktig. Det gör den till den perfekta sanden för sandlådor.

Den fantastiska egenskapen som gör att små sandpartiklar kan hållas ihop av vatten kallas på fackspråk för kapilläreffekt.

Gungsand

Gungsand är en produkt som lämpar sig som underlag till en gungställning. Sanden har egenskaper som gör att den ger vika vid nedslag och har en dämpande effekt,vilket skiljer den från leksand.

Putssand

Putssand är lämplig att använda vid putsningsarbeten, där ett putsbruk tillverkas och läggs som ytbeläggning på väggar och murar och även i tak. Materialet blandas med bindemedel, vatten och eventuella tillsatsmedel och färgpigment. Bindemedlen är i allmänhet cement eller kalk.

För ett gott resultat är det viktigt att putsbruket är smidigt att arbeta med och samtidigt fäster vid underlaget. Putsarbeten är ett hantverk där erfarenhet och känsla för material är avgörande.

Putsbrukets recept måste ibland anpassas till det aktuella arbetet och anbringas ofta för hand vid mindre arbeten och vid reparationer. Vid större arbeten kan putsbruket även sprutas maskinellt. Den slutliga ytans utseende kan varieras från en grov puts till en stålslipad slät yta.