Förhindra skadliga läckage med bentonit

Letar du efter en membranlösning som har begränsad påverkan på miljön? Vad sägs om en produkt med längre livslängd och låg total ägandekostnad?

I takt med att miljölagstiftningen blir strängare för att minska effekterna av den globala klimatförändringen blir det allt viktigare att hitta nya lösningar.

Dantonit A/S har utvecklat en vattentät bentonitlösning baserad på självreparerande material. Ett av våra huvudsakliga användningsområden är membran för t.ex. deponier där bentoniten, som är ett självreparerande material, förhindrar att skadliga kemiska produkter läcker ut i marken och grundvattnet.

En produkt av hög kvalitet

Våra bentonitmembran har en betydligt högre kvalitet än plastalternativen. Membranen är dessutom tillverkade av ett självreparerande material som ökar livslängden.

Det som gör våra membran unika är att inga kemikalier eller tillsatser har använts för att uppnå den höga densiteten. Bentonit förhindrar effektivt att skadliga ämnen läcker ut i mark eller vatten, särskilt till omgivande grundvatten. Naturmaterialet förhindrar också oönskade effekter för människor och djur, t.ex. toxicitet eller bioackumulation.

Dantonit står för flexibilitet

Beroende på användningsområde erbjuder Dantonit två huvudsakliga membranlösningar som båda har stor tillförlitlighet och flexibilitet.
DantoCrudes membran av rå bentonit ger ett optimalt skydd mot läckage. Det lågpermeabla skiktet är tätt och extremt robust. Membranet har permanent flexibilitet, vilket säkerställer överlägsen prestanda och att det förblir vattentätt och intakt år efter år.

DantoCrude rekommenderas normalt för att säkra ett område från läckage av förorenat vatten eller för att förhindra att vatten sipprar ner genom jordlagren. Produkten är perfekt när man ska anlägga en deponi som kräver ett ogenomträngligt bottenskikt eller för att säkra ett tidigare förorenat område mot ytterligare läckage ut i grundvattnet.

DantoBES (Bentonite Enhanced Soil) är en specialkonstruerad sand som har förstärkts med bentonitpulver för att göra den lågpermeabel. Det färdiga BES-materialet är otroligt enkelt och flexibelt att arbeta med. Materialet kan hanteras och läggas med vanliga anläggningsmaskiner i en snabb och enkel process. Det går också att använda ett lokalt basmaterial och sedan blanda i BES-materialet på plats för lägre transportkostnader.