Om NCC Ballast

NCC Ballast står för tyngd, kunskap och service. Vi har stor kunskap om våra produkter och hur de ska användas, en kunskap som vi gärna delar med oss av till alla våra kunder. Vi arbetar med såväl små som stora kunder och projekt effektivt och enkelt. Vi finns representerade över hela landet, det innebär att var du än ska bygga så kan Ballast bistå dig med stenmaterial.

Stenmaterial – en värdefull gåva från naturen

Stenmaterial är ett hållbart naturmaterial som har en särskild plats i våra hjärtan. Bergarter har använts som byggmaterial sedan stenåldern i form av stenmurar, gravhögar och som runstenar. 

Än idag används materialet inom bygg- och anläggningsbranschen. I något förädlad form används stenmaterial även hos industrikunder och konsumenter.

Du hittar oss i hela Norden

Det ska vara enkelt att besöka oss.
För att underlätta för våra kunder och minska onödiga transporter, finns vi 
på en rad strategiska orter. 


Välkommen till NCC Ballast!

KartaBallast

Ballast förädlar årligen ca 15 miljoner ton stenmaterial från grus- och bergtäkter till olika krossprodukter i Sverige. Krossprodukterna används som basmaterial i all bygg- och anläggningsverksamhet. Användningsområdena är många, krossprodukter används till exempel som fyllnadsmaterial, bärlager under vägar och järnvägar, dränering, sandning och grusning. Kross är också en viktig råvara vid tillverkning av asfalt och betong. 

Ballast har ett 90-tal krossanläggningar i Sverige varav ett fåtal är exportanläggningar. Från dessa fraktas kross och grusprodukter till bland annat Polen, St. Petersburg och Baltikum. Import förekommer i liten grad och då av vissa specifika material. 

Det är inte bara företag som köper krossprodukter. Som privatperson kan du vända dig till någon av våra anläggningar för att köpa material och få råd och tips kring användningsområden och materialval. Ska du göra markarbetet själv? Under Bygg med Ballast har vi samlat lathundar som beskriver de vanligaste markarbetena kring hemmet.