Mobila krossar

Med våra mobila krossanläggningar kan vi erbjuda krossning i täkter eller direkt vid din byggarbetsplats. Mobilkrossen kan på några timmar etableras vid de arbetsplatser där bergssprängning sker.

Mobilkrossen kan på plats vidareförädla det sprängda berget till samkrossprodukter och/ eller makadamsorteringar.

Krossa på plats

Genom att krossa direkt på plats minskar behovet av transporter både av råberg och av krossmaterial. Detta är både kostnads-och transporteffektivt och minskar även påverkan på miljön. Den mobila krossen är särskilt kostnadseffektiv vid ett krossbehov på minst 30 000 ton.

Mobila krossanläggningar

Inom Ballast finns ett 35-tal mobila krossanläggningar, både för- och efterkrossar. De mobila förkrossarna är normalt larvburna och krossar sprängt berg i spannen 0-125 mm och 0-300 mm. Efterkrossarna är larv- eller hjulburna och krossar fram produkter som t.ex. 0-16 mm, 0-32 mm och 0-90 mm. De mobila sorteringsverken kan ta fram produkter som t.ex. 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm och 16-32 mm.