Hamra grus - Tumba

Vi på NCC Ballast erbjuder ett brett sortiment av jord-, sand-, grus- och krossprodukter. Råmaterialet utvinns och förädlas i egna grus- och bergtäkter, men även genom återvinning. Välkommen!

Servicecenter Rosersberg

Vågkontor Hamra