Hamra grus - Tumba

Vi på NCC Ballast erbjuder ett brett sortiment av jord-, sand-, grus- och krossprodukter. Just här i Hamra har vi bara mottagning av schaktmassor. Råmaterialet utvinns och förädlas i egna bergtäkter, men även genom återvinning. Välkommen!

Servicecenter Mitt och Öst
Telefon: +46 20 457 000
Vågkontor Hamra

OBS! Endast Stenmaterial

Ange kontaktuppgifter

Läs mer om vår integritetspolicy