Underhåll av grusväg

Den bästa tidpunkten för underhåll av grusvägar är på våren när vinterväghållningen är avslutad och tjälen har gått ur jorden.

Det är viktigt att se till att dikena vid vägen är tillräckligt djupa så att vattnet inte står kvar i vägbanan utan rinner ner i dikena. Det är stor skillnad mellan bergkrossade produkter och naturgrus. Bergkross har flisigare korn som binder samman materialet bättre. Använder man naturgrusprodukter är kornen i materialet rundare, detta medför att resultatet blir sämre ur packningssynpunkt och materialet ligger inte kvar på vägbanan utan rullar ut i kanterna.

Detta är en praktisk hjälp och en teoretisk utgångspunkt för hur man kan gå tillväga. För mer situationsanpassad information råder vi er att kontakta en av våra anläggningar.

Du behöver det här:

  • Väghyvel
  • Lastbil utrustad med spridargavel

Vi rekommenderar dessa material:

  • Slitlager, t. ex. 0/16 eller 0/18

Gör så här

  1. Börja med att hyvla av vägen med en väghyvel eller liknande. Det är viktigt att komma ner en bit i vägbanan så att man inte bara drar av materialet och fyller på material i potthålen.
  2. Med en riktig hyvel kan man samtidigt utföra kantskärning. Ofta finns där ganska mycket material som man kan tillföra vägbanan. Det är viktigt att man får en bombering efter hyvlingen (fall från mitten ut mot kanterna). Ovanstående arbete bör utföras efter ett rejält regn.
  3. Så fort som möjligt efter hyvling bör nytt slitlager 0/16 eller 0/18 spridas ut på vägbanan. Lagertjocklek bör vara 3–5 cm och materialet sprides med lastbil som är utrustad med spridargavel.