Plattsättning

När du skall lägga plattor så är underarbetet mycket viktigt.

Är det blött där du skall lägga dina plattor så bör du gräva djupare. Du kan då fylla med en dränerande makadam under lagret med bärlager. Om man slarvar med underarbetet så finns det risk för att plattorna (på grund av tjäle) flyttar sig både i sid- och i höjdled. Det är liten chans att de kommer att sätta sig i rätt läge när våren kommer.

Detta är en praktisk hjälp och en teoretisk utgångspunkt för hur man kan gå tillväga. För mer situationsanpassad information råder vi er att kontakta en av våra anläggningar.

Du behöver det här:

 • Skottkärra
 • Vibratorstamp/Padda
 • Gummi- eller träklubba
 • Spade
 • Sopkvast
 • Kratta
 • Riktskiva
 • Avdragslister
 • Vattenpass
 • Tumstock
 • Riktsnören
 • Utsättningspinnar

Vi rekommenderar dessa material:

 • Bärlager 0/32 eller väggrus 0/16
 • Stenmjöl t. ex. 0/2
 • Makadam t. ex. 2/4
 • Geotextilduk
 • Plattor

Gör så här

 1. Gräv ur den yta som du skall lägga plattorna på. Hur djupt du skall gräva beror på höjden på plattan. Räkna med cirka 5–10 cm under plattans höjd. Grovjustera ytan.
 2. Sprid ut bärlager. Bärlagret skall var cirka 5 cm tjockt. Packa detta lager med en padda.
 3. Sprid ut makadam. Makadamlagret skall vara cirka 5 cm tjockt. Jämna till ytan med en kratta.
 4. Lägg ut 2 st. avdragslister längs med bäddens lutning. Dvs. att listerna läggs från bäddens högsta punkt mot den lägsta. Du kan använda träreglar 40x40 mm eller järn rör 32 mm diameter. Längden bör vara 2–3 meter. Pressa listerna i materialet till det djup som ger rätt höjd på den färdiglagda plattan.
 5. Se till att avdragslisterna ligger vågrätt med rätt lutning. Använd riktsnören så avdragslistens högsta nivå är på samma nivå som plattans bottensida.
 6. Tag riktskivan (aluminium är lättare att jobba med än trä) och sätt den vinkelrätt mot avdragslisterna och dra bort överflödig makadam. Riktskivan skall vara så lång att den vilar mot avdragslisterna – samtidigt som den når ända ut till bäddens innerkanter.
 7. Innan du lägger dit första plattan ska du försiktigt ta bort avdragslisterna och fylla i fördjupningen med makadam. Börja med att lägga plattor på ytans lägsta nivå om du till exempel gör en gång, garageuppfart eller en altan som lutar en aning från husgrunden. Man arbetar alltså nerifrån och upp – även om lutningsnivån är liten. Lägg plattorna med en öppen fog på cirka 3 mm, runtom. Är du osäker så kan du sätta tändstickor mellan plattorna.
 8. När du lagt färdigt hela ytan ska du fixera plattorna med stenmjöl alt. fogsand. Täck ytan rikligt med stenmjöl. Borsta ner stenmjölet i plattornas fogar. Kör över hela ytan med en stampmaskin och fyll än en gång på rikligt med stenmjöl, som borstas ner i fogarna.
 9. I. Om du har någon yta som inte gränsar mot till exempel gräsmattan så måste du låta denna få ”stöd”. Slitlager är lämpligt till detta. Lägg slitlagret mot plattorna, packa och vattna för att få en hård yta samt för att undvika damm.