Naturstensättning

När man sätter stenar på gångar och uteplatser i trädgårdar bör man tänka på att välja stenar som är ungefär lika stora så att ytan man lägger inte blir alltför ojämn att gå på.

Var också noga med underarbetet. Är det blött där du skall lägga dina stenar så bör du gräva ur djupare och lägga en dränerande makadam i botten under bärlager. Annars kan stenarna flytta sig i både höjd- och sidled på vintern när tjälen kommer. Chansen att stenarna skall gå tillbaka i ursprungsläget när våren kommer är liten.

Detta är en praktisk hjälp och en teoretisk utgångspunkt för hur man kan gå tillväga. För mer situationsanpassad information råder vi er att kontakta en av våra anläggningar.

Du behöver det här:

 • Vibratorstamp/padda
 • Skottkärra
 • Gummi- eller träklubba
 • Spade
 • Sopkvast
 • Kratta
 • Riktskiva
 • Avdragslister
 • Vattenpass
 • Tumstock
 • Riktsnören
 • Utsättningspinnar

Vi rekommenderar dessa material:

 • Bärlager t. ex. 0/32 eller väggrus 0/16
 • Stenmjöl t. ex. 0/2
 • Naturstenar

Gör så här

 1. Gräv ur den yta som du skall lägga naturstenen på. Hur djupt du skall gräva beror på höjden på stenen. Räkna med cirka 5–10 cm under stenens höjd. Grovjustera ytan.
 2. Sprid ut bärlagret. Bärlagret skall var cirka 5 cm tjockt. Packa detta lager med en padda.
 3. Sprid ut ett lager med stenmjöl, cirka 3–4 cm djupt. Innan du packar stenmjöl skall du lägga i två så kallade avdragslister längs med bäddens lutning. Det vill säga att listerna läggs från bäddens högsta punkt mot den lägsta. Du kan använda träreglar 40x40 mm eller järnrör 32 mm diameter. Längden bör vara 2–3 meter. Pressa listerna i materialet till det djup som ger rätt höjd på den färdiglagda stenen. Se till att avdragslisterna ligger vågrätt med rätt lutning. Använd riktsnören så avdragslistens högsta nivå är på samma nivå som stenens bottensida.
 4. Packa stenmjöl med stampmaskin på samma sätt som du gjorde med bärlager. Du kan packa mellan listerna och fylla på med ny stenmjöl tills underlaget känns kompakt och hårt. Sedan strör du försiktigt ut ett sista lager stenmjöl, cirka 1 cm djupt över hela bädden.
 5. Tag riktskivan (aluminium är lättare att jobba med än trä) och sätt den vinkelrätt mot avdragslisterna och dra bort överflödig stenmjöl. Riktskivan skall vara så lång att den vilar mot avdragslisterna – samtidigt som den når ända ut till bäddens innerkanter.
 6. Innan du lägger dit första stenen ska du försiktigt ta bort avdragslisterna och fylla i fördjupningen med stenmjöl. Börja med att lägga stenar på ytans lägsta nivå om du gör till exempel gör en gång eller garageuppfart eller en altan som lutar en aning från hus grunden. Man arbetar alltså nerifrån och upp – även om lutningsnivån är liten. Lägg stenarna med en öppen fog på cirka 3 mm, runtom. Är du osäker så kan du sätta tänd stickor mellan stenarna.
 7. När du slår ner stenen ska du använda en klubba helst av trä eller gummi.
 8. När du lagt färdigt hela ytan ska du fixera stenarna med fogsand (stenmjöl 0/2). Sprid ut rikligt med fogsand och borsta ner mellan stenarna. Kör över hela ytan med en stampmaskin och fyll än en gång på rikligt med fogsand, som borstas ner mellan stenarna.
 9. I. För att inte ditt naturstensmönster ska röra på sig för mycket kan du behöva komplettera med ny fogsand efter några år. Du ser när det är dags genom att det blir gropar i fogarna mellan dina stenar.