Garageinfart

En garageinfart måste liksom en väg kunna bära trafik utan att deformeras och den måste kunna motstå slitage. Man bygger en garageinfart efter samma principer som man bygger en väg.

En sammansättning av olika material, förstärkningslager, bärlager och slitlager tar tillsammans upp och fördelar tyngden så att infarten inte sjunker eller blir deformerad.

Vad man bör tänka på när man skall anlägga en garageinfart är hur man vill att den slutgiltiga ytan skall vara. Ska de vara asfalterad eller vill man ha gårdssingel? Oavsett slutyta är grunderna detsamma. Vi kommer i detta produktblad att beskriva grunderna och sedan ge exempel på material som kan användas som slutyta.

Detta är en praktisk hjälp och en teoretisk utgångspunkt för hur man kan gå tillväga. För mer situationsanpassad information råder vi er att kontakta en av våra anläggningar.

Du behöver det här:

 • Vibratorstamp/padda
 • Tumstock
 • En lång bräda
 • Utsättningspinnar
 • Riktsnören
 • Spade

Vi rekommenderar dessa material:

 • Förstärkningslager t. ex. 0/90
 • Bärlager t. ex. 0/32
 • Slitlager t. ex. 0/16
 • Makadam/singel t. ex. 8/11
 • Geotextilduk

Gör så här

 1. Mät noga ut ytan. Använd gärna mätsnöre.
 2. Undersök om det finns några ledningar i marken innan schaktning påbörjas.
 3. Schakta bort jordmassor och eventuell vegetation där infarten skall vara. Mängden att schakta bort varierar beroende på markförutsättningar på platsen samt vilken höjd man behöver på överbyggnaden för att undvika exempelvis tjälskjutning. Som riktlinje bör överbyggnaden vara minst 25 cm.
 4. Lägg ett materialavskiljande lager av geotextil längs eller tvärs utfyllningsriktingen. Skarvning utförs enklast med överlappning, minst 40 cm.
 5. Lägg på förstärkningslager 0/90, jämna till ytan och packa väl med en padda. Mängden förstärkningslager beror på markförutsättningarna. Ju sämre mark förutsättningar ju mer förstärkningslager bör man använda. Lägg därefter på bärlager 0/32 i ett jämt lager. Vi rekommenderar att man lägger ett lager på minst 8–10 cm. Det är viktigt att ytan blir helt jämn så använd gärna en lång bräda eller dylikt för att raka ut materialet med. Packa ytan väl med paddan.
 6. I detta skedet bör man ha bestämt sig för vilken slutyta man vill ha. Önskar man gårdssingel bör man först lägga på ett lager 0/16 slitlager (cirka 4 cm), och padda ytan för att få en så jämn och tät yta som möjligt. Därefter lägger man ut makadam/ singel 8/11, cirka 4–5 cm. Klart!
 7. Föredrar du en asfalterad slutyta kan du hyra in ett företag som både justerar ytan och lägger asfalten. Fördelen med det är att företaget oftast lämnar garanti på jobbet. NCC Industry har en beläggningsavdelning som utför asfaltbeläggningar och justeringar med kvalitet och garanti. Kontakta oss gärna för mer information.