Fyllning kring dräneringsledning

Beroende på vilken typ av ledning man ska lägga finns det olika riktlinjer man bör följa.

När man ska lägga ner nya rör alternativt gräva om befintliga rörledningar bör man tänka på att använda material som inte kan förstöra ledningen. Intill rörledningar skall man undvika material med större sten då dessa på sikt kan trycka hål eller demolera ledningarna.

Man bör också tänka på att en ledning som skall bära till exempel vatten måste läggas med ett visst fall och på ett visst djup för att förhindra att vattnet fryser. 

Detta är en praktisk hjälp och en teoretisk utgångspunkt för hur man kan gå tillväga. För mer situationsanpassad information råder vi er att kontakta en av våra anläggningar.

Du behöver det här:

 • Vattenpass
 • Skottkärra
 • Spade
 • Tumstock
 • Vibratostamp/padda

Vi rekommenderar dessa material:

 • Makadam t. ex. 11/16
 • Dräneringsledning
 • Geotextilduk

Gör så här

 1. Undersök om det finns andra ledningar i marken som du bör ta hänsyn till innan schaktning och utgrävning påbörjas.
 2. Rensa marken från vegetation. Bredden på diket bör vara minst 50 cm, då bädden av makadam ska packas för att undvika sättningar i konstruktionen.
 3. Gräv ur till det djup som är rekommenderat (frostfritt). Djupet varierar beroende på vilken klimatzon man bor i. Fråga om rekommenderat djup på inköpsstället för dräneringsledning, de bör veta.
 4. Börja med att lägga geotextil i diket som ett materialavskiljande lager. Fyll på med makadam 11/16 cirka 15 cm. Tänk på att lägga det i rätt lutning, rekommenderat fall är 1:200. Packa bädden väl med paddan.
 5. Placera ledningen. Kontrollera att det blir rätt fall, rekommenderat fall 1:200.
 6. Fyll på med makadam 11/16, 30 cm från ledningens hjässa. Kringfyllnaden skall täcka hela rörgravens bredd.
 7. Vik ihop geotextilduken och lägg den omlott ungefär 40 cm.
 8. Återfyll därefter med de massor som tidigare grävdes upp. Padda ytan.