Att anlägga en paddock

En paddock skall ha en hård botten och ett mjukt lager på toppen samt släppa igenom vatten.

Det dränerade vattnet får inte heller ligga kvar under banan. Detta görs genom att man dränerar ordentligt samt att man anlägger banan med en lutning av 1–2 % mot kanterna. Det är också bra om man dränerar lite utanför paddocken så att vatten ansamlas i direkt anslutning till banan.

Du behöver det här:

 • Gräv-, last- eller schaktmaskin
 • Vibratorstamp/padda eller vält
 • Kratta
 • Spade
 • Riktsnören
 • Utsättningspinnar

Vi rekommenderar dessa material:

 • Dräneringsrör 50–75 mm
 • Makadam t. ex. 11/16
 • Bärlager t. ex. 0/32
 • Stenmjöl t. ex. 0/2
 • Sand t. ex. 0/8

Gör så här:

Tänk på innan du planerar för dränering.

Dräneringsgravarna under ridbanan skall läggas med cirka 6m. avstånd. Det skall också dräneras runt kanterna med avrinning i en dagvattenbrunn. Ridbanan bör ha en lutning av 1–2 % mot kanterna. Antingen med brytpunkt längs med medellinjen som ett tak eller beroende på markens lutning i övrigt. Ligger ridbanan på sluttande mark läggs lutningen i markens riktning.

 1. Mät upp ytan för paddocken och märk sedan ut denna med riktsnören. Schakta bort grus- eller jordmaterialet till ett djup på cirka 30–40 cm.
 2. Schaktbotten skall dräneras.
 3. Där du skall lägga dräneringsrör skall du gräva dräneringsgravar. Gräv dessa så djupa att dräneringsrören ligger jäms med schaktbotten.
 4. När du lagt i dräneringsrören så fyller du makadam runt dessa.
 5. Över dräneringsgravarna lägger du ut en geotextilduk klass 3.
 6. Sprid ut bärlager över hela ytan. Bärlagret skall vara 10–15 cm tjockt.
 7. Sprid ut ett lager med stenmjöl cirka 5 cm tjockt. Packa detta lager till en hård yta med padda eller vält.
 8. H. Sprid ut det

Räkna ut materialåtgång så här:

Längd x bredd = m2
m2 x tjocklek = m3
m3 x materialets vikt/m3 = Antal ton material
Volymvikten kan variera mellan olika leveransställen.

Tips

Om banan inte ”sätter” sig så kan det avhjälpas på följande sätt: Sprid ut Stenmjöl 0/2 eller 0/4 och harva ner detta i ytlagret. 

Om du skall använda maskiner till hela eller delar av jobbet så kan vi på NCC Ballast förmedla telefonnummer till olika entreprenörer. 

Den bortschaktade jorden kan blandas med sand 0/8. Då får du en utmärkt matoch blomjord. Om det är mycket natursten i marken kan du rengöra dessa med vatten och en borste. Dessa runda naturstenar är en vacker dekoration i trädgården.

Mått

Måtten på våra material anges oftast i millimeter. Det betyder att till exempel makadam 11/16 är ett krossat bergmaterial där större delen av kornen ligger
mellan 11 och 16 mm.