The Rotebro Job

Kommer Lena att hinna till dagis när det sker ett brobygge på vägen? Se vår spännande film om hur NCC löste problemet med en innovativ byggmetod. Filmen är baserad på en verklig händelse 2015.