The Rotebro Job

Kommer Lena att hinna till dagis när det sker ett brobygge på vägen? Se vår spännande film om hur NCC löste problemet med en innovativ byggmetod. Filmen är baserad på en verklig händelse 2015.

The Rotebro Job Behind The Scenes – The Mission

Hör projektchefen bakom verklighetens ”The Rotebro Job”, Jan Fernö, och anbudsingenjören Ulrica Andersson berätta om hur ett nytt sätt att tänka blev upprinnelsen till ett brobygge som knappt märktes.

The Rotebro Job Behind The Scenes – Sliding The Bridge

Kan man verkligen flytta en 6360 ton tung bro i sidled med domkrafter? Och vad är egentligen spenefett? Dan Berglund, arbetsledare, och Ulrica Andersson, anbudsingenjör, berättar om det kritiska momentet när bron skulle skjutas på plats.

The Rotebro Job Behind The Scenes – Tomorrows Challenges

Brobygget i Rotebro är bara ett exempel på hur NCC tänker nytt för att lösa vardagsproblem. Carina Angarth, avdelningschef, och Dan Berglund, arbetsledare, berättar om hur NCC ser på framtidens utmaningar.