Vad är partnering och hur fungerar det i praktiken?

Komplexa projekt behöver ta hänsyn till flera perspektiv. Därför har vi utvecklat samverkansformen NCC Partnering. Beställare och entreprenör bildar en gemensam organisation; ett lag med samma mål och tydlig taktik. Det är ett framgångsrikt lagbygge som främjar innovation, effektivt spel och skapar värden som lever vidare efter att slutsignalen för projektet har gått. 

Halvdagsseminarium, Kosta

Välkommen på ett halvdagsseminarium på Kosta Boda Art Hotell där vi fördjupar oss i samverkansformen partnering och de fördelar och resultat ett byggprojekt kan uppnå när dialog, öppenhet och samarbete genomsyrar arbetskulturen.

På halvdagsseminariet kommer Stefan Munck, chef marknad & partnering NCC, att berätta mer om grunderna i partnering och strategisk partnering samt hur vi på NCC arbetar med det. Vi kommer även att få lyssna till Anna Noren, projektutvecklare & partneringspecialist NCC, som berättar och ger exempel på framgångsrikt partneringarbete vid byggnation och ombyggnad av samhällsbyggnader. Madeleine Nobs, chef Affärsutveckling & Hållbar renovering NCC, delar med sig av erfarenheter kring partnering som arbetssätt vid hållbar renovering av stora miljonprogramsområden i Sverige.

Anmälan senast 25 oktober. Begränsat antal platser. Först till kvarn. 

Anders Jansson

Projektutvecklare, Kalmar län, NCC Building

Frank Andersson

Projektutvecklare, Kronoberg/Blekinge län, NCC Building

Bild på skyddshjälm med texten Lagbygget